1

Rahvusvaheline laienemine

„Globaalse turu eelis: tulude kiirem kasv, suurem kasumlikkus ja väiksemad kulud”

 

Excedeal on pikaajalised kogemused rahvusvaheliste laienemisprojektide elluviimisel Euroopa ja Aasia turgudel. Toetame oma kliente rahvusvahelise laienemise igas etapis. Ettevõtjatena mõistame, et hea plaan ei ole eduka teostuseta midagi väärt. Excedea projekte viib ellu kogenud Põhjamaade projektijuhtimist järgiv rahvusvaheline meeskond koostöös kohalikke sihtturge hästitundvate ekspertidega. Excedea teenused hõlmavad nii projekti planeerimist, finantseerimist kui ka elluviimist.

    Tüüpilised projektid, millega me tegeleme:

 • Growthauditor – lähteandmetel tugineva rahvusvahelise kasvu strateegia veebipõhine koostamine nelja nädalaga.
 • Kasvustrateegia –  piirkonna/riigi prioritiseerimine, eesmärkide püstitamine, olemasolevate võimaluste ja vahendite analüüsimine.
 • Sihtturu analüüs.
 • Partnerite/klientide/alltöövõtjate leidmine ja hindamine, nendega ühenduse võtmine ning läbirääkimiste pidamine.
 • Müügiarendus ja müük sihtriigis.
 • Tootmiskoha valimine ja analüüs.
 • Piiriülesed ühinemised ja omandamised – hindamine, läbirääkimiste pidamine, rahastuse struktureerimine, nõuetele vastavuse hindamise korraldamine ja abi tehingute tegemisel.
 • Tegevuse käivitamine sihtriigis.    
 • Pikaajalise tulemuslikkuse suurendamine, ajutine nõukogu liikme staatus ja investeeringujärgne integratsioon.
2

Projektide rahastamine ja juhtimine

„Rahvusvahelise laienemise ja teiste strateegiliste äritegevuse arendusprojektide riski vähendamine”

 

Riskide juhtimine äritegevuse strateegilisse arendamisse investeerimise ajal on ülimalt keeruline, kuid see võib end igati ära tasuda. Projektiraha kaasamine annab ettevõtjale valiku kas oma äritegevust kiiremini arendada või lisada oma äritegevuse arendamisse uusi projekte. Euroopas on väga palju rahastusasutusi, kes pakuvad sihtotstarbelisi toetusi ja soodustusi projektidele, mis on seotud rahvusvahelise laienemise, teadus- ja arendustegevuse, kutsekoolituse, energia ja keskkonnaga. Projektiraha kaasamine on üks viis oma äritegevuse finantseerimiseks, ilma et peaks maksma intresse või emiteerima uusi aktsiad. Anname teile nõu toetuslahenduste väljavalimisel, koostame teie rahastustaotluse ning kanname teie eest hoolt kõikide haldamise ja raamatupidamisega seotud küsimustes.

 

Kui soovid esimeste seas saada teada toetuste taotlusvoorude avanemisest liitu Excedea toetusvõimaluste uudiskirjaga, mis kajastab Eestis, Skandinaavias ja rahvusvaheliselt avatud taotlusvoorude infot rõhuasetusega ettevõtlussektorile. Liitumiseks saada meile e-kiri.

Tüüpilised projektid, millega me tegeleme:

 • Rahastusvõimalused – ettevõtte arengukava sobitamine Baltikumi, Skandinaavia ja rahvusvaheliste fondide toetustega.
 • Ekspordiga seotud toetused – toetuste kaasamine uutele sihtturgudele sisenemisel.
 • Teadus- ja arendustegevuse toetused – toetuste kaasamine uutesse teadmistesse, toodetesse või teenustesse investeerimisel.
 • Energia- ja keskkonnatoetused – riskide vähendamine uute ressursisäästlike meetodite kasutuselevõtmisel.
 • Koolitusega seotud toetused – toetuste kaasamine ettevõtte töötajate oskuste täiendamisel.  
 • Investeeringutega seotud soodustused – investoritele suunatud toetusskeemid investeerimisel Ida-Euroopasse, Venemaale, SRÜ-sse või Aasiasse.
 • Aruandlus ja raamatupidamine -- rahastusasutuse veenmine selles, et toetus loob väärtust.
 • Äriplaani koostamine – äriplaan pangale, Kredexile, investorile jne.
3

Kapital

"Saate keskenduda oma põhitegevusele, meie organiseerime kapitali ja viime kasvu strateegia ellu"

Excedea aitab ettevõtteid, investoreid ja investeerimisfonde omakapitali kaasamisel nende kasvuinitsiatiivide jaoks. Excedea aitab investoritel leida ka sobivaid investeerimisobjekte mitmesuguste kapitalipaigutuste jaoks rahvusvaheliselt. Excedeal on lai võrgustik era- ja institutsionaalsete investoritega, kes meie abiga otsivad ja leiavad pidevalt tulusaid investeerimisvõimalusi. Täpsemalt saate meie Kapitali puudutavatest teenustest lugeda www.excedeacapital.com.