Keegi meist ei ole nii tark kui me kõik koos 

- Jaapani vanasõna

Viktor Reppo

Partner, Tegevjuht

Viktor Reppo on vene keelt emakeelena kõnelev eesti spetsialist, kes on lõpetanud majanduse eriala Eestis EBSis ja Taanis LBAs.

Viktor on abistanud oma kliente strateegia-, turule sisenemise ja omandamisprojektidega mitmetel arenevatel turgudel. Viktor on laialdaselt tunnustatud ekspert eelkõige Venemaa ja endise SRÜ piirkonna küsimustes. Ta on töötanud väga palju ka Kagu-Euroopas, Balkani maades ja Rumeenias. Viktori pikaaegsete klientide hulgas on tarbekaupade, tervishoiu-, IKT- ja tootmissektori ettevõtted.

Henrik Dagmalm

Partner, Excedea tegevjuht Rootsis

Henrik Dagmalm on Rootsi kodanik. Ta on kaitsnud õigusmagistri kraadi (LL.M) Stockholmi Ülikoolis. Henrik on olnud juhtimiskonsultant alates 2006. aastast ning peamiselt nõustanud Rootsi ettevõtteid rahvusvahelise laienemise ja projektirahastamise alal. Tema sellealased kogemused ulatuvad 25 edukast rahvusvahelise laienemise projektist 200 toetuste abil rahastatud rahvusvahelise laienemisega seotud projektini - kõik need projektid olid suunatud Venemaale ja SRÜ riikidesse, Ida-Euroopasse ja Aasiasse. Henrik suudab pakkuda klientidele kiirema ja väga kasumliku rahvusvahelise kasvu saavutamist ning väiksemat investeerimisriski tänu toetustele ja investeeringute soodustustele. Ta on juhtinud paljusid rahvusvahelise laienemisprojekte, sealhulgas teostatavusuuringuid, turustrateegiate koostamist ja partnerite leidmist.

Samuti on Henrik Skandinaavias üks kogenenumaid asjatundjaid teadus- ja arendustegevuse toetuspõhise rahastamise, kutsekoolituse ja investeeringute alal. Alates 2006. aastast on Henrik koostanud klientidele ligikaudu 200 rahuldatud rahastustaotlust mahuga üle 25 miljoni euro. Tal on Rootsis väga palju soovitajaid, kelle seas on nii kliente kui ka projektide hindajaid rahastusasutustest.

Martin Seppälä

PhD (majandus), Partner, Juhatuse esimees

Dr Martin Seppälä on rootsi keelt emakeelena rääkiv Soome kodanik. Martin on kaitsnud majandusdoktori kraadi strateegilise juhtimise alal Helsingi Hanken School of Economicsis ning töötanud strateegia ja juhtimise õppejõu ja külalisprofessorina Estonian Business Schoolis (EBS), Aalto ülikoolis, Hanken Business Schoolis ja SKEMA (CERAM) Prantsuse Grande Ecole süsteemis. Ta on olnud paljude rahvusvaheliste ettevõtete juhatuse või nõukogu liige.

Martin on juhtimiskonsultandina tegutsenud alates 1999. aastast. Töötades Andersen Consultingus ja strateegilise juhtimise kontsernis Accenture, tegeles ta möödunud 17 aasta jooksul laienemis- ja strateegiaküsimustega sellistes ettevõtetes nagu Nokia, HP, Teliasonera, Nokian Tyres, Stockmann ja Technopolis. Peale pikemaajaliste projektide elluviimise Skandinaavias ja Balti riikides on Martin töötanud ka Londonis ja turgudel Euroopas, Venemaal ja Aasias. Martinil on suur kogemustepagas kinnisvara ja erakapitali investeeringute, piiriüleste ühinemiste ja ülevõtmiste (M&A) ja edukate rahvusvahelise laienemise strateegiate koostamise vallas väga erinevates majandusharudes (sh tarbekaubad ja teenused, IKT, kinnisvarainvesteeringud, tervishoid ja tootmine).

 

Mikael Orkomies

Vanem Partner

Mikael Orkomies on Soome kodanik, kellel on Aalto Ülikooli reaalteaduste ja tehnoloogiateaduskonna teadusmagistrikraad tööstuse juhtimise ja inseneritöö alal. Mikaeli karjäär konsultandina algas 1998. aastal Tööpsühholoogia ja Juhtimise Laboris ning aastatel 2000–2005, enne arenevate turgudega tegeleva konsultatsiooniettevõtte asutamist, töötas Mikael strateegiakonsultandina Accenture’is.

Oma karjääri jooksul on Mikael teinud koostööd nii suurte rahvusvaheliste kontsernide kui ka VKEdega 22 Ida-Euroopa ja üheksast Aasia riigist.

Tema klientideks on olnud ettevõtted väga mitmesugustest tegevusvaldkondadest alates IKT-st ja teenuste pakkujatest ning lõpetades toiduainetööstuse ja raske masinatööstusega. Klientide ühisnimetaja on olnud huvi lainemise vastu välismaal ning tänu aastatepikkustele kogemustele on Mikael nõustanud ka paljusid välisinvesteeringute kaasamisest huvitatud valitsusasutusi ning olnud sagedane külalisesineja arenevate turgude teemalistel seminaridel.

Janne Mäkelä

Partner

Janne Mäkelä on Soome kodanik, kellel on bakalaureuse kraad ärijuhtimises Lappeenranta Tehnikaülikoolist ja Stuttgardi Ülikoolist. Jannel on üle 15 aasta kogemust müügi ja juhtimise alal Skandinaaviast, Lõuna-Euroopast ja Lähis-Idast nii VKE-de kui suurettevõtetega. Tal on kinnisvarainvesteeringute alane kogemus erinevatelt kontinentidelt. Lisaks sellele on Janne olnud juhatuse liige ja partner mitmetes ettevõtetes.

Henri Norio

Partner
Henri Norio on Soome kodanik, kellel on magistrikraad majanduses ja finantsjuhtimises Vaasa Ülikoolist. Tal on üle 11 aasta rahvusvahelist müügi- ja konsultatsiooni kogemust. Henri on ekspert uute ärimudelite mugandamises rahvusvahelistel turgudel.
 

Johan Hackman

Partner

Johan is a is a Natively Swedish-speaking Finnish national. Johan has led projects across a wide variety of industries such as Machine building and technology, FMCG and Retail, Automotive, High-tech and Med-tech. He has supported global leaders in developing best-in-class solutions in projects such as supplier evaluation, benchmarking, operational due diligence, simulation of production sites, inventory management and design of global logistic networks.

Johan has been involved in consulting in China since 2004 and has had a steady presence in Asia since 1987 through both academic work and business relations. The majority of his work has been in Greater China gaining him experience in the region. Over the years, he has accumulated extensive expertise within supply chain management, sourcing and operations.

In addition to Asia, Johan has a long experience of working in other emerging economies, including Russia and Eastern Europe.

Johan holds an M.Sc. In Economics from Åbo Akademi University in Finland and has also studied at the Chinese University of HK, National Taiwan Normal University, Central Institute of Nationalities Beijing and Pacific Asian Management Institute University of Hawaii.

Kim Kišenja

Noorem Partner

Kim Kišenja on eesti ja vene keelt emakeelena rääkiv eesti spetsialist. Ta on kaitsnud magistrikraadi ettevõtte- ja ekspordijuhtimise erialal Tallinna Tehnikaülikoolis ning kaitsnud bakalaureusekraadi politoloogia- ja riigiteaduste erialal Tallinna Ülikoolis.

Kim on tegelenud andmete kogumise, partnerite leidmise, projektide toetamise ja turuanalüüsidega.

Kai Krashevski

Toetusvaldkonna juht

Kai Krashevski on eesti keelt emakeelena rääkiv toetusvaldkonna spetsialist. Tal on TÜ magistrikraad vene filoloogias  ning  ta on magistriõppes Estonian Business School´i MBA programmis.

Kai on toetuste valdkonnaga tegelenud alates 2011. aastast. Tal on põhjalikud teadmised Eesti rahastajatest ning ta omab ülevaadet ka rahvusvahelistest rahastusvõimalustest. Kai on konsulteerinud toetustvõimaluste osas paljusid eri suuruse ja tegevusvaldkonnaga ettevõtteid ning aidanud toetusraha kaasates kaasa nende arendusprojektide realiseerumisele. 

Jaakko Ojanen

Toetusvaldkonna juht, Soome

Jaakko on soome keelt emakeelena rääkiv toetusvalkonna spetsialist. Tal on magistrikraad  materjaliteadustes Tampere Ülikoolist. Oma õpingute käigus spetsialiseerus ta tootmisjuhtimisele ja ettevõtlusele. Jaakko on töötanud toetuste valdkonnas alates 2013. aastast ning omandanud laialdased teadmised Soome ja rahvusvaheliste toetuste vallas. Jaakko on ekspert teadmuspõhiste teenuste arendamise ja rahvusvahelistamise alal. 

Jana Tšerkašina

Operatsioonide juht

Jana Tšerkašina on vene keelt emakeelena rääkiv eesti spetsialist. Ta on kaitsnud magistrikraadi ärijuhtimise alal Tallinna Tehnikaülikoolis. 

Excedeas  vastutab Jana kõikide tegevuste ja projektide elluviimise eest. Janal on suured kogemused projektijuhtimises, klientide ja koostööpartnerite leidmises, kontakti loomises ja läbirääkimistes, andmete kogumises ning strateegilises analüüsis.

Julia Dmitrieva

Juhiabi

Julia Dmitrieva on vene keelt emakeelena rääkiv Eesti kodanik. Tal on bakalaureusekraad inglise filoloogia erialal Tallinna Ülikoolist. Juhtkonna abistamise kõrval tegeleb Julia ka projektide üldise toetamise, kontaktide loomise ja andmete kogumisega.

Alexandra Vasilkioti

Vanemkonsultant

Alexandra on vene keelt emakeelena rääkiv Eesti kodanik. Tal on magistrikraad finantsjuhtimises Estonian Business School`ist.

Alexandra tegeleb andmete kogumise ja projektide toetamisega.