1

Kansainvälinen kasvu

 

“Globaalin markkinan etu: nopeampi liikevaihdon kasvu, korkeampi kannattavuus, matalammat kustannukset”

 

Excedealla on pitkä kokemus kansainvälisten kasvuprojektien menestyksekkäästä toteuttamisesta Euroopassa ja Aasiassa. Kaikki Excedean projektit toteutetaan pohjoismaisen projektijohdon ja kohdemarkkinoilla toimivan asiantuntijatiimin välisenä yhteistyönä. Yrittäjinä ymmärrämme, ettei hyvä suunnitelma ole mitään ilman onnistunutta toteutusta. Tuemmekin asiakkaitamme kansainvälistymisprosessin suunnittelussa, rahoituksessa ja toteutuksessa.

Tyypillisiä projektiteemoja:

 • GrowthAuditor – benchmarkatun kansainvälistymisstrategian luominen online-työkaluin 4 viikossa
 • Kasvu Strategia – maiden priorisoiminen ja potentiaalin, realistisen tavoitetason sekä tarvittavien resurssien arvioiminen
 • Kohdemarkkinan analysoiminen
 • Kumppani/asiakas/alihankkijahaku, arviointi, kontaktoiminen ja neuvottelut
 • Myyntityön ulkoistaminen
 • Tuotantolaitoksen sijaintianalyysi
 • Kansainvälinen M&A – valuaatio, neuvottelut, rahoitusratkaisut yhdessä paikallisten pankkien, kansainvälisten sijoittajien kanssa sekä julkisen rahoituksen avulla, due diligence prosessin koordinoiminen ja transaktion toteuttaminen
 • Toiminnan aloittaminen kohdemaassa
 • Pitkäaikainen toiminnan kehittäminen, johtoryhmätyöskentely ja integraatioprojektit
2

Julkinen rahoitus

 

“Kansainvälistymiseen ja muuhun liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän riskin vähentäminen”

 

Liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien investointien riskinhallinta on haastavaa. Onneksi kehitystyöhön liittyvää riskiä on monesti mahdollisuus laskea julkisen rahoituksen avulla. Koska julkinen rahoitus mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen ilman korkokuluja tai osakeanteja, julkisen rahoituksen avulla yritys pystyy toteuttamaan projekteja nopeammin tai käynnistämään monia projekteja samanaikaisesti. Euroopassa on suuri määrä rahoitusta myöntäviä tahoja, jotka tukevat yritysten kansainvälistymistä, T&K-työtä, koulutusta sekä energiansäästöön ja ympäristöön liittyviä projekteja. Me tuemme asiakkaitamme sopivien tukien tunnistamisessa, tukihakemusten valmistelemisessa ja tukiin liittyvässä raportoinnissa.

Tyypilisiä projektiteemoja:

 • Tukien kartoitus – Yrityksen kehityssuunnitelman vertaaminen tarjolla oleviin tukiin
 • Valmistelurahoitus – Kansainvälistymiseen liittyvän ymmärryksen kasvattaminen
 • Investointituki – Uusiin EU-maihin, Venäjälle, IVY-maihin sekä Aasiaan suuntautuviin investointeihin liittyvän riskin pienentäminen
 • T&K tuki – Uuden tiedon, tuotteiden tai palveluiden luomiseen liittyvän riskin pienentäminen
 • Koulutuksen tukeminen – Henkilöstön osaamiseen liittyvien investointien tukeminen
 • Raportointi – Tuen myöntävän tahon vakuuttaminen lisäarvon luomisesta
3

Rahoitus

“Voit keskittyä ydinliiketoimintaasi antamalla meidän huolehtia kasvun rahoituksesta” 

 

Excedea tukee yrityksiä, sijoittajia ja sijoitusrahastoja rahoituksen järjestämisessä. Tuemme Pk-yrityksiä, joilla on vahva kansainvälinen kasvupotentiaali ja jo jonkin verran kassavirtaa, nopeuttamaan kehitystään sijoitusten avulla. Muiden asiakkaiden kohdalla käytämme laajaa yksityisten ja institutionaalisten sijoittajien verkostoamme, jotka jatkuvasti etsivät sijoituskohteita kauttamme. Lisää Capital palveluistamme osoitteessa www.excedeacapital.fi.