None of us is as smart as all of us
- Japanilainen sananlasku

Viktor Reppo

Partner, CEO

Viktor Reppo on venäjää äidinkielenään puhuva virolainen ja hänellä on taloustieteen tutkinnot Estonian Business Schoolista ja tanskalaisesta LBA:sta.

Viktor on tukenut asiakkaitaan kansainvälistymisstrategian luomisessa, uusille markkinoille laajentumisessa ja yritysostojen toteuttamisessa. Viktor on laajasti tunnustettu Venäjän ja entisten IVY-maiden asiantuntija. Hän on myös työskennellyt laajalti Eteläisessä Itä-Euroopassa ja Länsi-Balkanilla. Viktorin pitkäaikaisiin asiakkaisiin sisältyy yrityksiä kulutustavarateollisuuden, terveydenhuollon, tieto- ja viestintäteknologian sekä valmistavan teollisuuden aloilta.

Henrik Dagmalm

Partner, CEO Excedea Sweden

Henrik Dagmalm on ruotsalainen, jolla on oikeustieteiden maisterin tutkinto Tukholman yliopistosta. Henrik on ollut johdon konsulttina vuodesta 2006 ja hän on pääasiallisesti neuvonut ruotsalaisia yrityksiä kansainväliseen kasvuun liittyen ja julkisessa rahoituksessa. Hänen kokemuksensa alalta kattaa 25 menestyksekkäästä kansainvälisestä kasvuprojektista aina 200 voittavaan julkisen rahoituksen projektiin liittyen kansainväliseen kasvuun - kaikki kohdennettu Venäjälle&IVY-maihin, Itä-Eurooppaan ja Aasiaan. Henrik tarjoaa asiakkailleen kasvavaa ja korkeasti tuottavaa kasvua sekä alhaisempaa investointeihin liittyvää riskiä tukirahoituksen ja kannustimien avulla. Henrikillä on projektijohtamisen kokemusta kansainvälisestä kasvusta sellaisista projekteista kuten soveltuvuustutkimukset, markkinastrategia ja kumppanihaut.

Henrikillä on myös yksi vahvimmista track recordeista Ruotsista, mitä tulee julkiseen rahoituksen koskien T&K-työtä, ammattiopetusta ja investointeja. Vuodesta 2006 asti Henrik on tuottanut noin 200 voittavaa julkisrahoitushakemusta, mitkä ovat tuottaneet yli 25MEUR asiakkaille. Siksi hänellä on syvä ymmärrys tukirahoituskeskusten päätösperusteista.

Martin Seppälä

PhD.(Econ.), Partner, Chairman

Martin Seppälä on ruotsinkielinen Suomen kansalainen. Martinilla on tohtorin tutkinto strategisesta johtamisesta Svenska Handelhögskolanista Helsingistä, ja hän on työskennellyt luennoitsijana sekä vierailevana strategian ja johtamisen professorina Estonian Business Schoolissa, Aalto-yliopistossa, Svenska Handelhögskolanissa ja SKEMA Business Schoolissa,joka kuuluu arvostettuun ranskalaiseen Grande École-järjestelmään. Hän on toiminut hallituksen jäsenenä useissa yrityksissä kansainvälisesti.

Martin on toiminut johdon konsulttina alkaen vuodesta 1999- Ennen Excedeaa   Andersen Consultingissa ja Accenturen strategiaryhmässä. Viimeisen 16 vuoden aikana Martin on työskennellyt kasvu- ja strategia- haasteiden parissa sellaisten yritysten kanssa kuten Nokia, HP, Teliasonera, Nokian Renkaat, Stockmann and Technopolis. Sen lisäksi,että Martin on osallistunut pitkiin projekteihin Skandinaviassa ja Baltiassa,hän on myös työskennellyt Lontoossa ja kehittyvillä markkinoilla Itä-Euroopassa, Venäjällä ja Aasiassa. Martinilla on mittava kokemus yritysjärjestelyistä ja menestyksekkäiden kansainvälisten kasvustrategioiden luomisessa useille eri toimialoille (sisältäen kulutustavarat ja palvelut, kiinteistösijoitukset, terveydenhoito ja teollisuus).

Mikael Orkomies

Senior Partner

Mikael Orkomies on suomalainen tuotantotalouden diplomi-insinööri. Mikaelin konsultointiura alkoi vuonna 1998 Aalto yliopiston Työpsykologian ja johtamisen laboratoriossa. Vuosina 2000-2005 Mikael työskenteli Accenturella strategiakonsulttina kunnes hän siirtyi perustamaan kasvuun ja kansainvälistymiseen keskittyvää konsulttiyritystä.

Vuosien varrella Mikael on työskennellyt sekä suurten monikansallisten- että pk-yritysten parissa. Mikael on työskennellyt asiakkaiden kanssa esim. seuraavilta teollisuuden aloilta: IT, ulkoistuspalvelut, elintarviketeollisuus, ajoneuvoteollisuus ja raskas konepajateollisuus. Mikaelilla on pitkä kokemus tehtaiden perustamisesta Euroopassa, prosessien implementoinnista Aasiassa ja Itä-Euroopan kattavista liiketoimintapotentiaalin kartoitusprojekteista.

Asiakkaita yhdistävä tekijä on ollut halu kansainvälistyä ja Mikael on hyödyntänyt kokemustaan toimimalla neuvonantajana useille ulkomaisten investointien houkuttelemiseen keskittyville julkisille tahoille sekä esiintymisissään kasvumarkkinoihin liittyvissä seminaareissa.

Janne Mäkelä

Partner

Janne Mäkelä on suomalainen, jolla on kauppatieteiden kandidaatin tutkinto Lappeenrannan Teknillisestä Yliopistosta. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus myynnistä ja johdon konsultoinnista Skandinavissa sekä Keski- ja Etelä-Euroopassa. Hänellä on myös laajaa asiantuntemusta kiinteistösijoittamisesta eri maanosissa. Janne on myös toiminut hallituksen jäsenenä ja osakkaana useissa yrityksissä.

Henri Norio

Partner
Henri Norio on suomalainen, jolla on maisterin tutkinto taloustieteestä ja rahoituksesta Vaasan yliopistosta. Hänellä on yli 11 vuoden kokemus myynnistä ja konsultoinnista kansainvälisessä ympäristössä. Hän on asiantuntija uusien bisnesmallien sovittamisessa kansainvälisille markkinoille. 
 

Johan Hackman

Partner

Johan is a is a Natively Swedish-speaking Finnish national. Johan has led projects across a wide variety of industries such as Machine building and technology, FMCG and Retail, Automotive, High-tech and Med-tech. He has supported global leaders in developing best-in-class solutions in projects such as supplier evaluation, benchmarking, operational due diligence, simulation of production sites, inventory management and design of global logistic networks.

Johan has been involved in consulting in China since 2004 and has had a steady presence in Asia since 1987 through both academic work and business relations. The majority of his work has been in Greater China gaining him experience in the region. Over the years, he has accumulated extensive expertise within supply chain management, sourcing and operations.

In addition to Asia, Johan has a long experience of working in other emerging economies, including Russia and Eastern Europe.

Johan holds an M.Sc. In Economics from Åbo Akademi University in Finland and has also studied at the Chinese University of HK, National Taiwan Normal University, Central Institute of Nationalities Beijing and Pacific Asian Management Institute University of Hawaii.

Kim Kišenja

Associate Partner

Kim Kisenja on venäjänkielinen virolainen. Kim on opiskellut vientikauppaa ja liikkeenjohtoa Tallinnan Teknillisessä Yliopistossa. Lisäksi hänellä on politiikan ja hallinnonalan tutkinto Tallinnan Yliopistosta.

Kimin vahvuuksia ovat informaation kerääminen ja analysoiminen sekä potentiaalisten kumppanien tunnistaminen ja kontaktointi.

Kai Krashevski

Public Funding Manager

Kai Krashevski on viroa äidinkielenään puhuva julkisenrahoituksen asiantuntija. Kai on suorittanut Master of Arts tutkinnon Tarton Yliopistossa aineena venäjän filologia ja tällä hetkellä hän suorittaa MBA tutkintoa Estonian Business Schoolissa.

Kai on ollut mukana monissa julkiseen rahoitukseen liittyvissä projekteissa vuodesta 2011. Kailla on erinomainen ymmärrys Viron julkisen rahoituksen tukimuodoista ja hän pystyy tukemaan myös kansainvälisiin tukiin liittyen. Kai on konsultoinut erikokoisia yrityksiä erityyppisissä julkiseen rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä ja kehitysprojekteissa.

Jaakko Ojanen

Julkinen rahoitus Manager, Suomi

Jaakko on suomalainen materiaalitekniikan diplomi-insinööri, jonka opinnot Tampereen Teknillisellä yliopistolla keskittyivät materiaalitekniikan ohella vahvasti teollisuustalouteen ja yrittäjyyteen. Julkisen rahoituksen parissa Jaakko on työskennellyt vuodesta 2013, minkä aikana hän on tutustunut sekä suomalaisiin että kansainvälisiin rahoitusinstrumentteihin. Jaakolla on runsaasti kokemusta tuotteistettujen asiantuntijapalveluiden kehittämisestä ja kansainvälistämisestä.

Jana Tsherkashina

Chief Operating Officer

Jana Tsherkashina on venäjänkielinen Viron kansalainen, jolla on Tallinnan teknillisellä yliopistolla suoritettu liiketalouden ja hallinnon maisterintutkinto. Janalla on kokemusta liikekumppanin etsimisestä ja yhteyksien luomisesta, tiedon hankinnasta ja analysoinnista, eri alojen asiantuntijoiden haastattelusta, esim. terveydenhuollon, elintarvike- ja rakennusteollisuuden alalta. Janan pääasiallinen asiantuntemus liittyy Venäjän markkinan analysoimiseen sekä pohjoismaisten ja baltialaisten yritysten tukemiseen niiden laajentuessa Venäjän markkinalle.

Julia Dmitrieva

Management Assistant

Julia Dmitrieva on äidinkielenään venäjää puhuva Viron kansalainen, jolla on kandidaatin tutkinto Englannin kielessä Tallinnan yliopistosta. Julia toimii johdon assistenttina, ja hän tukee projekteja niiden käytännön toteutuksessa.

Alexandra Vasilkioti

Senior Associate

Alexandra on venäjänkielinen Viron kansalainen, jolla on maisterin tutkinto taloushallinnosta Estonian Business Schoolissa.

Alexandra vastaa tiedon keruusta ja projektien tukemisesta.