1

Internationell tillväxt

 

“Fördelarna med tillväxtmarknader: snabbare tillväxt, högre lönsamhet, lägre kostnader”

 

Excedea har en lång meritlista över framgångsrikt genomförda internationella tillväxtprojekt i Europa och Asien. Vi hjälper våra kunder i alla faser av den internationella tillväxtprocessen. Vi är entreprenörer och väl medvetna om att en bra plan inte har något värde utan ett professionellt genomförande. Alla Excedea-projekt levereras genom en kombination av en erfaren projektledning från Norden och lokalt baserade konsulter i våra fokusländer. Excedeas tjänster omfattar allt från planering till finansiering och genomförande. 

Typiska projektteman:

 • Growth Auditor - skapar en målstyrd internationell tillväxtstrategi online inom 4 veckor
 • Tillväxtstrategi - prioritering av marknader och bedömning av marknadspotential, identifiering av ambitionsnivå och nödvändiga resurser
 • Marknadsanalyser av specifika länder
 • Identifiering och utvärdering av potentiella affärspartners, distributörer och leverantörer samt kunder följt av kontakter och förhandlingar
 • Outsourcing av försäljning på nya marknaderhj
 • Urval och analys inför lokalisering av produktion
 • Cross-border M&A – värdering, förhandling, finansiell strukturering med lokala banker, medinvesterare och genom offentlig finansiering, koordinering av due diligence och support genom transaktionenhj 
 • Etablering av ny verksamhet i tillväxtländerhj
 • Långsiktig verksamhetsutveckling, styrelseuppdrag och integrering av förvärv i tillväxtländer
2

Offentlig finansiering

 

“Minskar risken i internationell tillväxt och annan strategisk affärsutveckling”

 

Riskhantering vid investeringar i strategisk affärsutveckling är en svår utmaning att övervinna men kan ge god avkastning; genom att vinna offentlig finansiering har du valmöjligheten att öka tempot i affärsutvecklingen eller addera fler projekt till din affärsutvecklingsplan. Det finns många bidragsmyndigheter i Europa som erbjuder skräddarsydda bidrag och stöd för projekt inom internationell tillväxt, FoU och utbildning samt miljö och energi. Genom offentlig finansiering kan din verksamhet delfinansieras utan att du betalar ränta eller behöver emittera fler aktier. Genom rådgivning hjälper vi ditt bolag att fatta rätt beslut gällande bidrag och stöd. Vi skriver era ansökningshandlingar och representerar er gentemot bidragsmyndigheterna. Vi avlastar ditt bolag från all den administration och kostnadsredovisning som bidragsprojekten omfattar. 

Vanliga klientuppdrag:

 • Bidragsmöjligheter – matchar din affärsutvecklingsplan mot aktuella bidragsprogram
 • Förstudiestöd – minskar risken vid undersökningsfasen av en utlandsetablering
 • Incitament till utlandsetablering – minimerar risken vid investeringar i Östra EU, Ryssland & OSS eller Asien
 • FoU-bidrag – hanterar risken i projekt där ditt bolag investerar i ny kunskap, nya produkter eller nya tjänster
 • Miljö- och energistöd – minskar risken när ditt bolag visar upp nya metoder för hållbar utveckling
 • Utbildningsbidrag – minimerar risken när ditt bolag investerar i kompetensutveckling
 • Rapportering och kostnadsredovisning – försäkrar bidragsmyndigheterna om att delfinansieringen skapar värde i ditt bolag.
3

Capital

“Ni kan koncentrera Er på företagets kärnverksamhet, vi organiserar nödvändigt kapital som möjliggör ökad tillväxt”

 

Excedea hjälper företag, investerare och investeringsfonder att erhålla kapital för sina tillväxtsatsningar. Excedea hjälper även investerare att identifiera lämpliga internationella investeringsprojekt för deras olika investeringsallokeringar. Excedea har ett stort nätverk av både privata och institionella investerare som, genom oss, kontinuerligt letar efter nya lönsamma investeringar. Läs mer om våra investerartjänster på www.excedeacapital.com.