None of us is as smart as all of us
- Japanese proverb

Johan Hackman

Partner

Johan is a natively Swedish-speaking Finnish national. Johan has led projects across a wide variety of industries such as machine building and technology, FMCG and retail, automotive, high-tech and med-tech. He has supported global leaders in developing best-in-class solutions in projects such as supplier evaluation, benchmarking, operational due diligence, simulation of production sites, inventory management and design of global logistic networks.

Johan has been involved in consulting in China since 2004 and has had a steady presence in Asia since 1987 through both academic work and business relations. The majority of his work has been in Greater China gaining him experience in the region. Over the years, he has accumulated extensive expertise within supply chain management, sourcing and operations.

In addition to Asia, Johan has a long experience of working in other emerging economies, including Russia and Eastern Europe.

Johan holds an M.Sc. in Economics from Åbo Akademi University in Finland and has also studied at the Chinese University of HK, National Taiwan Normal University, Central Institute of Nationalities Beijing and Pacific Asian Management Institute University of Hawaii. 
 

Viktor Reppo

Partner, VD

Viktor Reppo är estnisk medborgare med ryska som modersmål. Han har examina från Estonian Business School i Estland och LBA i Danmark.

Viktor har hjälpt sina kunder inom strategi, market entry och i förvärvsprojekt i många tillväxtmarknader. Han är en allmänt erkänd expert speciellt gällande Ryssland och de före detta OSS-länderna. Han har också arbetat mycket i sydöstra Europa, Balkan länderna och Rumänien. Viktor har långvarande kunder inom konsumtionsvaror, sjukvård, IKT- och tillverkningssektorn.

Henrik Dagmalm

Partner, CEO Excedea Sweden

Henrik Dagmalm är svensk medborgare och är jur. kand från Stockholms Universitet. Henrik har varit managementkonsult med fokus på internationell tillväxt och offentlig finansiering sedan 2006. Hans breda erfarenhet omfattar 25 framgångsrika projekt inom internationell tillväxt och 200 vinnande bidragsprojekt med fokus på Ryssland & OSS, Östeuropa och Asien.  Det värde Henrik erbjuder klienter är effektiv och lönsam internationell tillväxt samt minskad risk för sådana projekt genom relevanta bidrag och stöd. Henriks erfarenhet som projektledare inom internationell tillväxt omfattar projekt som förstudier, etableringsstrategi samt leverantörs- och distributörssökningar.

Därtill har Henrik en av de starkaste meritlistorna i Skandinavien för ansökningar om offentlig finansiering inom FoU, utbildning och investeringar i Sverige. Sedan 2006 har Henrik producerat totalt ca 200 vinnande ansökningar om bidrag vilket har resulterat i mer än 25MEUR till klienter. Henrik har en omfattande lista med referenser i Sverige som inkluderar både klienter och beslutsfattare vid bidragsmyndigheter. 

Martin Seppälä

PhD. (Ekonomi), Partner, Styrelseordförande

Dr Martin Seppälä är en finsk medborgare med svenska som modersmål. Martin har en doktorsgrad ( Ph.D. Econ.) i strategisk ledning från Hanken, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors och har arbetat som lektor och gästande professor i strategi och ledning i Estonian Business School (EBS), Aalto, Hanken och SKEMA (CERAM) i det franska Grande École Systemet. Han är styrelse- eller advisory board medlem i flera företag internationellt.

Martin har arbetat som managementkonsult sedan 1999 – innan Excedea jobbade ha på Andersen Consulting och Accenture som strategikonsult. De sista 16 åren har Martin arbetat med tillväxt- och strategifrågor tillsammans med företag som Nokia, HP, Teliasonera, Nokian Tyres, Stockmann och Technopolis. Utöver att leverera längre projekt på plats i Skandinavien och i Baltiska länderna, har Martin också arbetat i London och tillväxtmarknader i Östeuropa, Ryssland och Asien. Martin har mycket erfarenhet av cross-border M&A och av att skapa framgångsrika internationella tillväxtstrategier inom ett brett spektrum av industrier (inklusive konsumtionsvaror och tjänster, IKT, fastighetsinvesteringar, sjukvård och tillverkande industri).

Mikael Orkomies

Partner

Mikael Orkomies är finsk medborgare med M.Sc i industriell ekonomi och teknik från Aalto Universitetet. Mikaels konsultkarriär började i 1998 vid laboratoriet för avdelningen av industriell ekonomi och teknik. År 2000-2005 arbetade Mikael hos Accenture som strategikonsult inom communication and high-tech innan han gick vidare för att fokusera på tillväxtmarknader.

Under åren har Mikael arbetat med både stora multinationella företag och små och medelstora företag, med kunder från IKT och service outsourcing koncept till livsmedelsindustrin och tung maskinindustri. Projekten har varierat från att göra roll-out på nya processer i 9 länder i Asien, till att analysera och definiera de bästa affärsmöjligheterna för en kund i över 20 länder i Östeuropa.

Den gemensamma nämnaren för alla projekt har varit internationell tillväxt och som resultat av hans ackumulerade kunskaper i detta område har Mikael varit rådgivare till flera statliga myndigheter som är intresserade av att locka utländska direktinvesteringar och är en frekvent gästföreläsare för seminarier som är fokuserade på tillväxtmarknader. 

Janne Mäkelä

Partner

Janne Mäkelä är finsk medborgare med en kandidatexamen i företagsekonomi från Lappeenranta University of Technology samt University of Stuttgart. Janne har över 15 års erfarenhet inom försäljning och företagsledning vid både små och stora företag i Skandinavien, Centraleuropa, södra Europa samt Mellanöstern. Vidare har Janne gedigna kunskaper gällande fastighetsinvesteringar på olika kontinenter. Janne har även tjänstgjort som styrelseledamot och partner vid ett flertal företag. 

Henri Norio

Partner
Henri Norio är finsk medborgare med en Masterexamen i ekonomi och finans från University of Vaasa. Henri har över 11 års erfarenhet inom försäljning och konsultering i en internationell miljö och en utmärkt förmåga att anpassa sig till nya affärsmodeller på internationella marknader.
 

Kim Kišenja

Associate Partner

Kim Kišenja är rysk medborgare med estniska som modersmål. Kim har masterexamen i export och företagsledning samt en kandidatexamen i politik och förvaltning från Tallinn University of Technology. Kim har stor erfarenhet av att arbeta med datainsamling och partnersökningar, ge projektstöd samt utföra marknadsanalyser.

Sakarias Strand

Sales Director, Excedea Sweden
Sakarias är svensk medborgare och leder försäljningsarbetet vid Excedeas kontor i Stockholm. Han har kvalificerad erfarenhet av tjänster inom finansiering och styrning av tillväxtbolag. Sakarias har under fem års tid medverkat till att bygga upp ett svenskt entreprenörsnätverk där han tillhandahöll tjänster för kapitalanskaffning och rekrytering av styrelseledamöter. Sakarias är specialiserad inom försäljning och har erfarenhet från en mängd utmanande säljroller. Han har dokumenterad erfarenhet inom ledarskap och ska tillsammans med sitt team vinna den svenska marknaden.
 

Kai Krashevski

Public Funding Manager

Kai Krashevski är estnisk medborgare och specialiserad inom offentlig finansiering. Kai har en masterexamen i rysk filologi från Universitetet i Tartu och studerar idag på MBA-programmet vid Estonian Business School.

Kai har arbetat med offentlig finansiering sedan 2011. Hon har en grundlig förståelse av bidragsfinansiering i Estland men kan även assistera sina klienter att söka internationella bidragsprogram. Kai har konsulterat en mängd olika företag av varierad storlek inom offentlig finansiering och framgångsrikt säkrat bidragsfinansiering för utvecklingsprojekt.

Jaakko Ojanen

Public Funding Manager, Finland

Jaakko kommer från Finland och har en masterexamen i materialvetenskap från Tammerfors Tekniska Universitet. Under sina studier fokuserade Jaakko på industriell ekonomi och entreprenörskap. Jaakko har arbetat med offentlig finansiering sedan 2013 och har under denna tid erhållit omfattande kunskaper om både finska och internationella finansieringsprogram. Jaakko är idag expert på att utveckla och internationalisera nya kunskapsintensiva professionella tjänster.

Margarita Kimmo

Key Account Manager

Margarita är ursprungligen från Ryssland och har ryska som modersmål. Hon har en kandidatexamen i ekonomi från The University of Southern Queensland i Australien samt en kandidatexamen i Internationell Ekonomi från Far Eastern Federal University i Ryssland. Utöver arbetet på Excedea studerar Margarita för närvarande även på Mastersprogrammet inom E-Governance services vid Tallinn University of Technology. Margarita är ansvarig för kundbearbetning samt för att upprätthålla goda relationer med nyckelkunder till Excedea.

Jana Tsherkashina

Operativ Chef

Jana Tserkasina är en rysktalande estnisk medborgare med en masterexamen i företagsekonomi och bolagsstyrning från Tallinns Tekniska Universitet. Jana ansvarar för all verksamhet och alla projektleveranser vid Excedea. Jana har erfarenhet av projektledning, kund- och partnersökningar, etablering av affärsrelationer, förhandlingar, samt datainsamling och analys.

Julia Dmitrieva

Assistent till ledningen

Julia är estnisk medborgare med ryska som modersmål. Hon har genomfört kandidatexamen i engelsk filologi vid Universitet i Tallinn. Utöver att assistera ledningsgruppen erbjuder även Julia värdefull projektassistans genom att etablera affärsrelationer och arbeta med datainsamling.

Alexandra Vasilkioti

Associate

Alexandra Vasilkioti är en rysktalande estländsk medborgare med en Masterexamen i ekonomistyrning från Estonian Business School.

Alexandra ansvarar för datainsamling och projektstöd. 

Sona Khachatryan

Associate

Sona kommer ursprungligen från Armenien och har en kandidatexamen inom finans från Armenian State University of Economics samt en MBA från Tallinn University of Technology. Sona har även studerat vid ESC Rennes School of Business, där hon stärkte sina kunskaper inom internationell HR. 

Sona ansvarar för att ge projektstöd, marknadsundersökningar och analys samt olika former av partnersökningar.