None of us is as smart as all of us
- Japanese proverb

Viktor Reppo

Partner, VD

Viktor Reppo är estnisk medborgare med ryska som modersmål. Han har examina från Estonian Business School i Estland och LBA i Danmark.

Viktor har hjälpt sina kunder inom strategi, market entry och i förvärvsprojekt i många tillväxtmarknader. Han är en allmänt erkänd expert speciellt gällande Ryssland och de före detta OSS-länderna. Han har också arbetat mycket i sydöstra Europa, Balkan länderna och Rumänien. Viktor har långvarande kunder inom konsumtionsvaror, sjukvård, IKT- och tillverkningssektorn.

Henrik Dagmalm

Partner, CEO Excedea Sweden

Henrik Dagmalm är svensk medborgare och är jur. kand från Stockholms Universitet. Henrik har varit managementkonsult med fokus på internationell tillväxt och offentlig finansiering sedan 2006. Hans breda erfarenhet omfattar 25 framgångsrika projekt inom internationell tillväxt och 200 vinnande bidragsprojekt med fokus på Ryssland & OSS, Östeuropa och Asien.  Det värde Henrik erbjuder klienter är effektiv och lönsam internationell tillväxt samt minskad risk för sådana projekt genom relevanta bidrag och stöd. Henriks erfarenhet som projektledare inom internationell tillväxt omfattar projekt som förstudier, etableringsstrategi samt leverantörs- och distributörssökningar.

Därtill har Henrik en av de starkaste meritlistorna i Skandinavien för ansökningar om offentlig finansiering inom FoU, utbildning och investeringar i Sverige. Sedan 2006 har Henrik producerat totalt ca 200 vinnande ansökningar om bidrag vilket har resulterat i mer än 25MEUR till klienter. Henrik har en omfattande lista med referenser i Sverige som inkluderar både klienter och beslutsfattare vid bidragsmyndigheter. 

Martin Seppälä

PhD. (Ekonomi), Partner, Styrelseordförande

Dr Martin Seppälä är en finsk medborgare med svenska som modersmål. Martin har en doktorsgrad ( Ph.D. Econ.) i strategisk ledning från Hanken, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors och har arbetat som lektor och gästande professor i strategi och ledning i Estonian Business School (EBS), Aalto, Hanken och SKEMA (CERAM) i det franska Grande École Systemet. Han är styrelse- eller advisory board medlem i flera företag internationellt.

Martin har arbetat som managementkonsult sedan 1999 – innan Excedea jobbade ha på Andersen Consulting och Accenture som strategikonsult. De sista 16 åren har Martin arbetat med tillväxt- och strategifrågor tillsammans med företag som Nokia, HP, Teliasonera, Nokian Tyres, Stockmann och Technopolis. Utöver att leverera längre projekt på plats i Skandinavien och i Baltiska länderna, har Martin också arbetat i London och tillväxtmarknader i Östeuropa, Ryssland och Asien. Martin har mycket erfarenhet av cross-border M&A och av att skapa framgångsrika internationella tillväxtstrategier inom ett brett spektrum av industrier (inklusive konsumtionsvaror och tjänster, IKT, fastighetsinvesteringar, sjukvård och tillverkande industri).

Mikael Orkomies

Partner

Mikael Orkomies är finsk medborgare med M.Sc i industriell ekonomi och teknik från Aalto Universitetet. Mikaels konsultkarriär började i 1998 vid laboratoriet för avdelningen av industriell ekonomi och teknik. År 2000-2005 arbetade Mikael hos Accenture som strategikonsult inom communication and high-tech innan han gick vidare för att fokusera på tillväxtmarknader.

Under åren har Mikael arbetat med både stora multinationella företag och små och medelstora företag, med kunder från IKT och service outsourcing koncept till livsmedelsindustrin och tung maskinindustri. Projekten har varierat från att göra roll-out på nya processer i 9 länder i Asien, till att analysera och definiera de bästa affärsmöjligheterna för en kund i över 20 länder i Östeuropa.

Den gemensamma nämnaren för alla projekt har varit internationell tillväxt och som resultat av hans ackumulerade kunskaper i detta område har Mikael varit rådgivare till flera statliga myndigheter som är intresserade av att locka utländska direktinvesteringar och är en frekvent gästföreläsare för seminarier som är fokuserade på tillväxtmarknader. 

Janne Mäkelä

Partner

Janne Mäkelä är finsk medborgare med en kandidatexamen i företagsekonomi från Lappeenranta University of Technology samt University of Stuttgart. Janne har över 15 års erfarenhet inom försäljning och företagsledning vid både små och stora företag i Skandinavien, Centraleuropa, södra Europa samt Mellanöstern. Vidare har Janne gedigna kunskaper gällande fastighetsinvesteringar på olika kontinenter. Janne har även tjänstgjort som styrelseledamot och partner vid ett flertal företag. 

Henri Norio

Partner
Henri Norio är finsk medborgare med en Masterexamen i ekonomi och finans från University of Vaasa. Henri har över 11 års erfarenhet inom försäljning och konsultering i en internationell miljö och en utmärkt förmåga att anpassa sig till nya affärsmodeller på internationella marknader.
 

Johan Hackman

Partner

Johan Hackman är en av våra finlandssvenska partners. Han har lett projekt inom många olika industrier t.ex. verkstads- och teknologi, FMCG och retail, automotive, electronik, medicin mm. Johan har stöttat många globala ledare men också mindre företag med att utveckla effektiva och praktiskt fungerande lösningar bl.a. i projekt inom leverantörsutvärdering, benchmarking, operationell due diligence, dynamisk simulering, inventory management och global nätverksutveckling.

Johan har varit aktiv konsult i Kina sedan 2004 men hans historia i Asien går tillbaka till 1987 då han inledde sina studier i Kina och började utveckla sitt asiatiska affärsnätverk. Under det senaste decenniet har en stor del av Johans verksamhet kretsat kring Kina och Kinas närområden vilket i kombination med det tidigare akademiska engagemanget har gett honom en djup och bred erfarenhet av regionen. Under sin 27-åriga konsultkarriär har Johan skaffat sig en stark kompetens inom supply chain management, inköp och logistik.

Utöver sin erfarenhet från Norden och Asien har Johan även arbetat i över två decennier med tillväxtmarknader i Ryssland och Östeuropa.

Johan är ekonomie magister från Åbo Akademi och har även studerat vid Chinese University of Hong Kong, National Taiwan Normal University, Central Institute of Nationalities Beijing samt Pacific Asian Management Institute University of Hawaii at Manoa.

Kim Kišenja

Associate Partner

Kim Kišenja är rysk medborgare med estniska som modersmål. Kim har masterexamen i export och företagsledning samt en kandidatexamen i politik och förvaltning från Tallinn University of Technology. Kim har stor erfarenhet av att arbeta med datainsamling och partnersökningar, ge projektstöd samt utföra marknadsanalyser.

Kai Krashevski

Public Funding Manager

Kai Krashevski är estnisk medborgare och specialiserad inom offentlig finansiering. Kai har en masterexamen i rysk filologi från Universitetet i Tartu och studerar idag på MBA-programmet vid Estonian Business School.

Kai har arbetat med offentlig finansiering sedan 2011. Hon har en grundlig förståelse av bidragsfinansiering i Estland men kan även assistera sina klienter att söka internationella bidragsprogram. Kai har konsulterat en mängd olika företag av varierad storlek inom offentlig finansiering och framgångsrikt säkrat bidragsfinansiering för utvecklingsprojekt.

Jaakko Ojanen

Public Funding Manager, Finland

Jaakko kommer från Finland och har en masterexamen i materialvetenskap från Tammerfors Tekniska Universitet. Under sina studier fokuserade Jaakko på industriell ekonomi och entreprenörskap. Jaakko har arbetat med offentlig finansiering sedan 2013 och har under denna tid erhållit omfattande kunskaper om både finska och internationella finansieringsprogram. Jaakko är idag expert på att utveckla och internationalisera nya kunskapsintensiva professionella tjänster.

Jana Tsherkashina

Operativ Chef

Jana Tserkasina är en rysktalande estnisk medborgare med en masterexamen i företagsekonomi och bolagsstyrning från Tallinns Tekniska Universitet. Jana ansvarar för all verksamhet och alla projektleveranser vid Excedea. Jana har erfarenhet av projektledning, kund- och partnersökningar, etablering av affärsrelationer, förhandlingar, samt datainsamling och analys.

Julia Dmitrieva

Assistent till ledningen

Julia är estnisk medborgare med ryska som modersmål. Hon har genomfört kandidatexamen i engelsk filologi vid Universitet i Tallinn. Utöver att assistera ledningsgruppen erbjuder även Julia värdefull projektassistans genom att etablera affärsrelationer och arbeta med datainsamling.

Alexandra Vasilkioti

Senior Associate

Alexandra Vasilkioti är en rysktalande estländsk medborgare med en Masterexamen i ekonomistyrning från Estonian Business School.

Alexandra ansvarar för datainsamling och projektstöd.