ESTLAND

Pikk 67-1a
10133 Tallinn
Tel: +372 712 0053
contact[a]excedea.com

FINLAND

Heikkiläntie 7
FI-00210 Helsinki
Tel: +358 9 2316 5233
finland[a]excedea.com

SVERIGE

Centralplan 15
111 20 Stockholm
Tel: +46 709 886 667
sweden[a]excedea.com

Registrera dig för Excedeas kvartalsvisa nyhetsbrev - källan till information om internationell tillväxt, finansiering och investeringar!