Cialis is a prescription medication used to treat erectile dysfunction. It belongs to a class of medications called phosphodiesterase type 5 inhibitors. Cialis works by relaxes muscles and increases blood flow to certain areas of the body. Cialis is available as a tablet, and should be taken 30 minutes to an hour before sexual activity. Cialis kopen online from several reputable pharmacies. However, it is important to note that Cialis must be prescribed by a doctor, and it is not available without a prescription. In addition, Cialis should not be taken with certain other medications, so it is important to speak with a healthcare provider before starting any new medication. Cialis is a safe and effective medication for many men, and has helped millions of men around the world overcome erectile dysfunction.

Archimedes uudis 2018 | Excedea

Archimedes: nutika spetsialiseerumise valdkonna toetus

SA Archimedese avas taas toetuse Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades, mille raames saab toetust taotleda kuni 2 miljonit eurot

Toetuse eesmärgiks on aidata kaasa ettevõtjate huvides läbi viidavate rakendusuuringute ja tootearenduse rahastamisele avalikes teadus- ja arendusasutustes.

Kui suur on toetussumma?

Taotletava toetuse maksimaalne summa on 2 miljonit eurot ja minimaalne summa 20 000 eurot ühe projekti kohta. Toetuse määr on rakendusuuringu puhul 50-70% olenevalt ettevõtte tüübist (väike 70%, keskmine 60% ja suur 50%) ning tootearenduse puhul 25-45% (väike 45%, keskmine 35% ja suur 35%). Taotleja saab kaasata taotlemisse ka partnerettevõtte.

Milleks saab toetust taotleda?

Toetatakse ettevõtteid nende huvides kasvuvaldkondades läbiviidavate rakendusuuringute või tootearenduse läbiviimisel, mis toimuvad avalikes teadus- ja arendusasutustes. Täpsemalt toetatakse avalikelt TA asutustelt tellitud uuringute, tehnilise teabe ja sisseostetud või litsentseeritud patentide teenuste kulusid ning taotleja ja partnerettevõtte infrastruktuuri, aparaatide ja seadmete kasutamise kulusid ja seadmete kasutamisega kaasnevad materjalide, tarvikute, kemikaalide jms kulusid, mis on otseselt seotud projektiga kuni 10% ulatuses toetuse summast.

Kes saab taotleda?

Toetus saab taotleda väikeettevõte, keskmine ettevõte ning suurettevõte. Nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnad on tegevusalad, kus ettevõtetel võiks olla keskmisest paremad arenemisvõimalused ning teadus- ja arendustegevusse panustamine võimaldaks saavutada neil konkurentsieelise.

Need on järgmised:

1) Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT), mis on seotud teiste majandusaladega (nt küberturvalisus, tarkvaraarendus või IKT kasutamine tööstusprotsesside automatiseerimiseks);

2) Tervisetehnoloogiad (nt biotehnoloogia või IT kasutamine meditsiiniteenuste ja -toodete arendamiseks);

3) Ressursside tõhusam kasutamine (nt ettevõtjad, kes tegutsevad materjaliteaduse ja -tööstuse vallas, püüavad leida innovaatilisi ehitusvõimalusi või otsivad keemiatööstuses võimalusi põlevkivi senisest tõhusamaks kasutamiseks).

Millal on taotlemistähtaeg?

Toetus avanes detsembris ning jääb avatuks maksimaalselt kuni 19.12.2018 või kuni vahendite lõppemiseni. Projektiperioodi pikkus on maksimaalselt 3 aastat.

Pakume abi taotlemisel. Küsi lisainfot:

Kai Krashevski

Toetusvaldkonna juht

E-post: kai.krashevski@excedea.com

Telefon: +372 56 477 546

References from the field

Excedea’s team has been an excellent partner in public funding projects for Linde. Their professional and proactive approach has kept our projects on track and enabled smooth and successful project execution.

Anti Laiv, Tallinn Branch Manager, Linde Engineering


We have worked with Excedea on a number of R&D and business development projects. We find it very easy to work with the team at Excedea. All we need to do is present our plans and they take care of the rest, which helps us plan and prioritize our projects with very little time and resources from our organization. So far, Excedea has helped us to secure over one million Euros in funding.

Roland Bengtsson, Chairman, Surgical Science Sweden