Archimedes: nutika spetsialiseerumise valdkonna toetus

SA Archimedese avas taas toetuse Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades, mille raames saab toetust taotleda kuni 2 miljonit eurot

Toetuse eesmärgiks on aidata kaasa ettevõtjate huvides läbi viidavate rakendusuuringute ja tootearenduse rahastamisele avalikes teadus- ja arendusasutustes.

Kui suur on toetussumma?

Taotletava toetuse maksimaalne summa on 2 miljonit eurot ja minimaalne summa 20 000 eurot ühe projekti kohta. Toetuse määr on rakendusuuringu puhul 50-70% olenevalt ettevõtte tüübist (väike 70%, keskmine 60% ja suur 50%) ning tootearenduse puhul 25-45% (väike 45%, keskmine 35% ja suur 35%). Taotleja saab kaasata taotlemisse ka partnerettevõtte.

Milleks saab toetust taotleda?

Toetatakse ettevõtteid nende huvides kasvuvaldkondades läbiviidavate rakendusuuringute või tootearenduse läbiviimisel, mis toimuvad avalikes teadus- ja arendusasutustes. Täpsemalt toetatakse avalikelt TA asutustelt tellitud uuringute, tehnilise teabe ja sisseostetud või litsentseeritud patentide teenuste kulusid ning taotleja ja partnerettevõtte infrastruktuuri, aparaatide ja seadmete kasutamise kulusid ja seadmete kasutamisega kaasnevad materjalide, tarvikute, kemikaalide jms kulusid, mis on otseselt seotud projektiga kuni 10% ulatuses toetuse summast.

Kes saab taotleda?

Toetus saab taotleda väikeettevõte, keskmine ettevõte ning suurettevõte. Nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnad on tegevusalad, kus ettevõtetel võiks olla keskmisest paremad arenemisvõimalused ning teadus- ja arendustegevusse panustamine võimaldaks saavutada neil konkurentsieelise.

Need on järgmised:

1) Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT), mis on seotud teiste majandusaladega (nt küberturvalisus, tarkvaraarendus või IKT kasutamine tööstusprotsesside automatiseerimiseks);

2) Tervisetehnoloogiad (nt biotehnoloogia või IT kasutamine meditsiiniteenuste ja -toodete arendamiseks);

3) Ressursside tõhusam kasutamine (nt ettevõtjad, kes tegutsevad materjaliteaduse ja -tööstuse vallas, püüavad leida innovaatilisi ehitusvõimalusi või otsivad keemiatööstuses võimalusi põlevkivi senisest tõhusamaks kasutamiseks).

Millal on taotlemistähtaeg?

Toetus avanes detsembris ning jääb avatuks maksimaalselt kuni 19.12.2018 või kuni vahendite lõppemiseni. Projektiperioodi pikkus on maksimaalselt 3 aastat.

Pakume abi taotlemisel. Küsi lisainfot:

Kai Krashevski

Toetusvaldkonna juht

E-post: kai.krashevski@excedea.com

Telefon: +372 56 477 546

References from the field

We were very pleased to work with Excedea and all commonly set project targets were fully met.

Kimmo Raunio, CFO, Fortaco Oy


The service was reliable and fast. We had many contacts in countries where we would had not been able to go ourselves.

Kalle Koivunen, Managing Director, Ice Giant Ice-Cream Oy