Cialis is a prescription medication used to treat erectile dysfunction. It belongs to a class of medications called phosphodiesterase type 5 inhibitors. Cialis works by relaxes muscles and increases blood flow to certain areas of the body. Cialis is available as a tablet, and should be taken 30 minutes to an hour before sexual activity. Cialis kopen online from several reputable pharmacies. However, it is important to note that Cialis must be prescribed by a doctor, and it is not available without a prescription. In addition, Cialis should not be taken with certain other medications, so it is important to speak with a healthcare provider before starting any new medication. Cialis is a safe and effective medication for many men, and has helped millions of men around the world overcome erectile dysfunction.

EAS avab sügisel Eesti-Norra toetuse “Green ICT” vooru | Excedea

EAS avab sügisel Eesti-Norra toetuse "Green ICT" vooru

EAS avab sügisel Eesti-Norra toetuse “Green ICT” vooru

Toetuse andmise eesmärgiks on Eesti ja Norra innovatsioonialase ärikoostöö suurendamine ning ettevõtete lisandväärtuse kasv ressursisäästu edendavate projektide abil. EAS eelistaks Eesti – Norra koostööprojekte, kuid see pole samas ka kohustuslik.

Kui palju ja milleks?

Programmis toetatakse kahe valdkonna projekte, kus IKT on läbiv teema:

1) Tööstuse ja rohetehnoloogiate taotlusvoor.Taotlusvoor on suunatud tööstusettevõtete digitaliseerimise, tootearenduse ja ressursisäästlike lahenduste arendamise toetamiseks ja uudsete rohetehnoloogiate kasutuselevõtuks. Lahendus peab olema ressursisäästlik ning olema suunatud süsihappegaaside emissiooni ning energia tarbimise vähendamisele. Lisaks toetatakse voorus info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevate uuenduslike rohetehnoloogiate arendamist teistes seonduvates valdkondades, näiteks transport jm. Ka nimetatud IKT-lahendused peavad kandma eelnimetatud roheväärtust.

2) Tervisetehnoloogiate taotlusvoor. Taotlusvoorus toetatakse uuenduslike toodete, teenuste ja protsesside arendamist tervisetehnoloogiate valdkonnas, mis toetab infotehnoloogilist arendustegevust tervishoiusektoris. Toetatakse näiteks tegevusi uute IKT toodete ja teenuste arendamiseks, mis on disainitud koostöös lõpptarbijatega. Personaalmeditsiini taotlusvooru projektid ei pea pakkuma ressursisäästu, kuid peavad olema suunatud ettevõtte ja partnerite käibekasvu ja ärikasumi suurenemisele ning looma uusi töökohti. Toetuse summa ühe projekti kohta tervisetehnoloogiate projekti puhul on 200 000 – 1 250 000 eurot.

Üldiselt on toetuse summa ühe projekti kohta 200 000 – 700 000 eurot ning toetuse määr kuni 50% abikõlblikest kuludest. Toetust saab taotleda Eesti ettevõte tootearenduseks ning tootmisprotsesside digitaliseerimiseks. Eelistatud on Eesti ja Norra ettevõtete ühisprojektid.

Kes saab taotleda?

Toetust saavad taotleda Eestis registreeritud ettevõtjad, milles riik või kohalik omavalitsus ei oma üle 25% kapitalist või hääleõigusest. Projekti partnerina võib kaasata juriidilisi isikuid Eestist ja Norrast (sh ettevõtjad, MTÜ-d, ülikoolid jms). Projekti pikkus on kuni 36 kuud.

Kui antud toetus haakub Sinu ettevõtte arenguplaanidega ning sooviksid kasutada meie abi toetuse taotlemisel, siis anna endast märku juba nüüd:

Kai Krashevski

Toetusvaldkonna juht

E-post: kai.krashevski@excedea.com, tel + 372 56 477 546

References from the field

Excedea knew well the decision makers and how to act with them efficiently in our case. I appreciated Excedea’s active approach, flexibility and service attitude.

Lenita Ingelin, Director, Bake Off Business Area, VAASAN Group Oy


The process went very well. You steered the fall with a steady hand and without excessive formalities.  

Rasmus Rask, Co-owner, La Muu OÜ