EAS-l avaneb lähiajal Eesti-Norra toetus Green ICT

EAS-l avaneb lähiajal Eesti-Norra toetus Green ICT

Toetatakse Eesti ettevõtete uuenduslikke IKT projekte, mis edendavad rahvusvahelist konkurentsi- ja koostöövõimet, lisandväärtuse kasvu ning ressursisäästu.

Toetatakse uute toodete ja teenuste arendamist ning tööstusettevõtjate tootmisprotsesside digitaliseerimist. Eelistatud on projektid, kus töötatakse välja ettevõtete ühislahendusi ning arendatakse kahe riigi ettevõtete vahelist partnerlust.

Toetust saab taotleda jooksvalt väike- ja põhitoetusskeemis.

Kui palju ja milleks?

Väiketoetusskeemi toetuse summa ühe projekti kohta on 10 000 – 20 000 eurot, toetuse määr kuni 75% abikõlblikest kuludest. Toetust saab taotleda Eesti ettevõte ettevalmistavate tegevuste (uuringud, analüüsid, ekspertiisid jms)  läbiviimiseks põhiprojekti ettevalmistamisel. Väikeprojektis toetatakse ka partnerotsingut Eestis ja Norras.  Projekti pikkus on kuni 4 kuud. 

Põhitoetusskeemi toetuse summa ühe projekti kohta on 200 000 – 700 000 eurot, toetuse määr ca 50% abikõlblikest kuludest. Toetust saab taotleda Eesti ettevõte tootearenduseks ning tootmisprotsesside digitaliseerimiseks. Tervisetehnoloogiate projektides on toetuse maksimaalne summa ühe projekti kohta 1 250 000 eurot. Projekti pikkus on kuni 36 kuud. Taotlemine algab sügisel 2019.

Kes saab taotleda?

Toetust saavad taotleda Eestis registreeritud ettevõtted,  kes soovivad arendada kõrge lisandväärtusega tooteid ja teenuseid. Programmis toetatakse kolme valdkonna arendusprojekte, kus IKT on läbiv horisontaalne teema:

1)tööstusinnovatsioon – protsesside digitaliseerimine, reaalajas tootmisjuhtimine ja optimeerimine, tootmise visualiseerimine, suurandmete kasutamine, digitaalne kvaliteedikontroll, kiire prototüüpimine.

2) info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad (IKT) – ressursisäästu edendavad lahendused IT sidusvaldkondades, nt transport, energiamajandus jm.

3) tervisetehnoloogiate arendus personaalmeditsiinis – personaliseeritud riskijuhtimise platvormid esmatasandi arstiabile; lahendused, mille eesmärgiks on patsientide tervisenäitajate parandamine ning elukvaliteedi tõstmine; lahendused, mis on suunatud patsientide terviseandmete kogumisele, puhastamisele ja analüüsimisele jm.

Eelistatud on Eesti ja Norra ettevõtete ühisprojektid.

Kui antud toetus haakub Sinu ettevõtte arenguplaanidega ning sooviksid kasutada meie abi toetuse taotlemisel, siis anna endast märku juba nüüd:

Kai Krashevski

Toetusvaldkonna juht

E-post: kai.krashevski@excedea.com

Telefon: +372 56 477 546

 

References from the field

Excedea understood well our business goals and strategy, demonstrated good analytical skills and knowledge of Enterprise Estonia legal requirements. Excedea consultants have shown great commitment, flexibility and very professional and positive attitude towards us.

Ulla Kukkonen, Service Delivery Lead, ABB Oy


Excedea identified a grant and guided us through the application process. Success rate was good in setting up meetings with potential partners.  

Tony Lindroos, CEO, Aurora Infrastructure Oy