Cialis is a prescription medication used to treat erectile dysfunction. It belongs to a class of medications called phosphodiesterase type 5 inhibitors. Cialis works by relaxes muscles and increases blood flow to certain areas of the body. Cialis is available as a tablet, and should be taken 30 minutes to an hour before sexual activity. Cialis kopen online from several reputable pharmacies. However, it is important to note that Cialis must be prescribed by a doctor, and it is not available without a prescription. In addition, Cialis should not be taken with certain other medications, so it is important to speak with a healthcare provider before starting any new medication. Cialis is a safe and effective medication for many men, and has helped millions of men around the world overcome erectile dysfunction.

EAS avas Eesti-Norra toetuse Green ICT | Excedea

EAS-l avaneb lähiajal Eesti-Norra toetus Green ICT

EAS-l avaneb lähiajal Eesti-Norra toetus Green ICT

Toetatakse Eesti ettevõtete uuenduslikke IKT projekte, mis edendavad rahvusvahelist konkurentsi- ja koostöövõimet, lisandväärtuse kasvu ning ressursisäästu.

Toetatakse uute toodete ja teenuste arendamist ning tööstusettevõtjate tootmisprotsesside digitaliseerimist. Eelistatud on projektid, kus töötatakse välja ettevõtete ühislahendusi ning arendatakse kahe riigi ettevõtete vahelist partnerlust.

Toetust saab taotleda jooksvalt väike- ja põhitoetusskeemis.

Kui palju ja milleks?

Väiketoetusskeemi toetuse summa ühe projekti kohta on 10 000 – 20 000 eurot, toetuse määr kuni 75% abikõlblikest kuludest. Toetust saab taotleda Eesti ettevõte ettevalmistavate tegevuste (uuringud, analüüsid, ekspertiisid jms)  läbiviimiseks põhiprojekti ettevalmistamisel. Väikeprojektis toetatakse ka partnerotsingut Eestis ja Norras.  Projekti pikkus on kuni 4 kuud. 

Põhitoetusskeemi toetuse summa ühe projekti kohta on 200 000 – 700 000 eurot, toetuse määr ca 50% abikõlblikest kuludest. Toetust saab taotleda Eesti ettevõte tootearenduseks ning tootmisprotsesside digitaliseerimiseks. Tervisetehnoloogiate projektides on toetuse maksimaalne summa ühe projekti kohta 1 250 000 eurot. Projekti pikkus on kuni 36 kuud. Taotlemine algab sügisel 2019.

Kes saab taotleda?

Toetust saavad taotleda Eestis registreeritud ettevõtted,  kes soovivad arendada kõrge lisandväärtusega tooteid ja teenuseid. Programmis toetatakse kolme valdkonna arendusprojekte, kus IKT on läbiv horisontaalne teema:

1)tööstusinnovatsioon – protsesside digitaliseerimine, reaalajas tootmisjuhtimine ja optimeerimine, tootmise visualiseerimine, suurandmete kasutamine, digitaalne kvaliteedikontroll, kiire prototüüpimine.

2) info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad (IKT) – ressursisäästu edendavad lahendused IT sidusvaldkondades, nt transport, energiamajandus jm.

3) tervisetehnoloogiate arendus personaalmeditsiinis – personaliseeritud riskijuhtimise platvormid esmatasandi arstiabile; lahendused, mille eesmärgiks on patsientide tervisenäitajate parandamine ning elukvaliteedi tõstmine; lahendused, mis on suunatud patsientide terviseandmete kogumisele, puhastamisele ja analüüsimisele jm.

Eelistatud on Eesti ja Norra ettevõtete ühisprojektid.

Kui antud toetus haakub Sinu ettevõtte arenguplaanidega ning sooviksid kasutada meie abi toetuse taotlemisel, siis anna endast märku juba nüüd:

Kai Krashevski

Toetusvaldkonna juht

E-post: kai.krashevski@excedea.com

Telefon: +372 56 477 546

 

References from the field

Excedea knew well the decision makers and how to act with them efficiently in our case. I appreciated Excedea’s active approach, flexibility and service attitude.

Lenita Ingelin, Director, Bake Off Business Area, VAASAN Group Oy


We are very pleased with Excedea services: the process of compiling the application documents was coordinated very well, and everything went smoothly. The result was positive.

Eero Lass, CEO, Kikas OÜ