EAS avas suurinvestori toetuse mahuga 1 miljon eurot suurkontsernide tööstusprojektidele

EAS avas suurinvestori toetuse mahuga 1 miljon eurot suurkontsernide tööstusprojektidele

Toetuse üldine eesmärk

Suurinvestori toetuse eesmärgiks on julgustada nii Eestis juba tegutsevaid ettevõtteid kui ka potentsiaalseid välisinvestoreid tegema uusi, suuremahulisi investeeringuid töötleva tööstuse sektorisse.

Kui palju ja milleks?

Toetuse suurus on kuni 1 miljon eurot ettevõtte kohta ning toetuse määr on 10%. Projektiperioodi kestus saab olla kuni 24 kuud.

Toetatakse investeeringut seadmetesse (sh paigaldus ja häälestus) ja immateriaalsesse põhivarasse seoses uue ettevõtte asutamisega või olemasoleva ettevõtte poolt ettevõtja jaoks uue tootmisvaldkonna tootmisüksuse rajamisega. Kinnisasja (maa ja ehitise) soetamisel on abikõlblik taotleja jaoks uue kinnisasja omandamine, ehitamine ja renoveerimine.

Kes saab taotleda?

Suurinvestor on Eesti äriregistrisse kantud äriühing, kelle põhitegevus kuulub EMTAK 2008 jaos C «Töötlev tööstus» märgitud tegevusvaldkondadesse või  kelle projekt, millele toetust taotletakse, kuulub EMTAK 2008 jagu C „Töötlev tööstus“ tegevusvaldkondadesse. Suurinvestori enda, tema emaettevõtte või kontserni, kuhu suurinvestor kuulub, konsolideeritud käive oli taotluse esitamisele eelnenud majandusaastal vähemalt 100 miljonit eurot.

Taotlemise puhul on kohustuslik eelnõustamine. Excedea meeskonnal on antud toetusega kogemused olemas.

Kui antud toetus haakub Sinu ettevõtte arenguplaanidega ning sooviksid kasutada meie abi toetuse taotlemisel, siis anna endast märku juba nüüd:

Kai Krashevski

Toetusvaldkonna juht

E-post: kai.krashevski@excedea.com

Telefon: +372 56 477 546

References from the field

The cooperation was very fruitful and smooth. The Project Manager was not only dealing with the formal side, but genuinely interested in our project.

Hannes Prits, CEO, Trogar OÜ


Excedea knew well the decision makers and how to act with them efficiently in our case. I appreciated Excedea’s active approach, flexibility and service attitude.

Lenita Ingelin, Director, Bake Off Business Area, VAASAN Group Oy