Cialis is a prescription medication used to treat erectile dysfunction. It belongs to a class of medications called phosphodiesterase type 5 inhibitors. Cialis works by relaxes muscles and increases blood flow to certain areas of the body. Cialis is available as a tablet, and should be taken 30 minutes to an hour before sexual activity. Cialis kopen online from several reputable pharmacies. However, it is important to note that Cialis must be prescribed by a doctor, and it is not available without a prescription. In addition, Cialis should not be taken with certain other medications, so it is important to speak with a healthcare provider before starting any new medication. Cialis is a safe and effective medication for many men, and has helped millions of men around the world overcome erectile dysfunction.

EAS avas suurinvestori toetuse mahuga 1 miljon eurot suurkontsernide tööstusprojektidele | Excedea

EAS avas suurinvestori toetuse mahuga 1 miljon eurot suurkontsernide tööstusprojektidele

EAS avas suurinvestori toetuse mahuga 1 miljon eurot suurkontsernide tööstusprojektidele

Toetuse üldine eesmärk

Suurinvestori toetuse eesmärgiks on julgustada nii Eestis juba tegutsevaid ettevõtteid kui ka potentsiaalseid välisinvestoreid tegema uusi, suuremahulisi investeeringuid töötleva tööstuse sektorisse.

Kui palju ja milleks?

Toetuse suurus on kuni 1 miljon eurot ettevõtte kohta ning toetuse määr on 10%. Projektiperioodi kestus saab olla kuni 24 kuud.

Toetatakse investeeringut seadmetesse (sh paigaldus ja häälestus) ja immateriaalsesse põhivarasse seoses uue ettevõtte asutamisega või olemasoleva ettevõtte poolt ettevõtja jaoks uue tootmisvaldkonna tootmisüksuse rajamisega. Kinnisasja (maa ja ehitise) soetamisel on abikõlblik taotleja jaoks uue kinnisasja omandamine, ehitamine ja renoveerimine.

Kes saab taotleda?

Suurinvestor on Eesti äriregistrisse kantud äriühing, kelle põhitegevus kuulub EMTAK 2008 jaos C «Töötlev tööstus» märgitud tegevusvaldkondadesse või  kelle projekt, millele toetust taotletakse, kuulub EMTAK 2008 jagu C „Töötlev tööstus“ tegevusvaldkondadesse. Suurinvestori enda, tema emaettevõtte või kontserni, kuhu suurinvestor kuulub, konsolideeritud käive oli taotluse esitamisele eelnenud majandusaastal vähemalt 100 miljonit eurot.

Taotlemise puhul on kohustuslik eelnõustamine. Excedea meeskonnal on antud toetusega kogemused olemas.

Kui antud toetus haakub Sinu ettevõtte arenguplaanidega ning sooviksid kasutada meie abi toetuse taotlemisel, siis anna endast märku juba nüüd:

Kai Krashevski

Toetusvaldkonna juht

E-post: kai.krashevski@excedea.com

Telefon: +372 56 477 546

References from the field

Excedea knew well the decision makers and how to act with them efficiently in our case. I appreciated Excedea’s active approach, flexibility and service attitude.

Lenita Ingelin, Director, Bake Off Business Area, VAASAN Group Oy


The process went very well. You steered the fall with a steady hand and without excessive formalities.  

Rasmus Rask, Co-owner, La Muu OÜ