Cialis is a prescription medication used to treat erectile dysfunction. It belongs to a class of medications called phosphodiesterase type 5 inhibitors. Cialis works by relaxes muscles and increases blood flow to certain areas of the body. Cialis is available as a tablet, and should be taken 30 minutes to an hour before sexual activity. Cialis kopen online from several reputable pharmacies. However, it is important to note that Cialis must be prescribed by a doctor, and it is not available without a prescription. In addition, Cialis should not be taken with certain other medications, so it is important to speak with a healthcare provider before starting any new medication. Cialis is a safe and effective medication for many men, and has helped millions of men around the world overcome erectile dysfunction.

EAS avas uue tootarenduse toetuse suurusega 500 000 eurot toetuse määraga 25-60% | Excedea

EAS avas uue tootearenduse toetuse suurusega 500 000 eurot toetuse määraga 25-60%

EAS avas uue tootearenduse toetuse suurusega 500 000 eurot toetuse määraga 25-60%

Toetuse andmise eesmärgiks on julgustada ettevõtjaid investeerima rohkem arendustegevusse, mille tulemusena töötatakse välja uued konkurentsivõimelised tooted ja teenused.

Kui palju ja milleks?

Toetuse summa ühe projekti kohta 20 000 – 500 000 eurot ning toetuse määr 25-45% abikõlblikest kuludest olenevalt ettevõtte suurusest (väike- 45%, keskmine 35% ja suurettevõte 25%). NB! Kui tootearendus on seotud COVID-19 või muude viirusvastaste uuringutega, on toetuse osakaal 15 protsenti kõrgem – nimetatud teadusuuringud tegelevad vaktsiinide, ravimite ja ravivahendite, meditsiiniseadmete ning haigla- ja meditsiinivarustuse, desinfektsioonivahendite, kaitseriietuse ja -varustusega ning vajalike toodete tõhusaks tootmiseks mõeldud asjakohaste uuenduslike protsessidega.

Toetuse abil saab kompenseerida tootearenduse läbiviimisega seotud kulusid: töötasu ja sellega seotud seadusest tulenevad maksud ja maksed, vahendite ja seadmete kulud vastavalt nende kasutusajale projektis, tootearenduseks vajalike uuringute ja teenuste sisseostmine, tootearenduseks vajalike materjalide ja tarvikute soetamine.

Kes saab taotleda?

Toetust saavad taotleda Eestis registreeritud ettevõtjad, kelle kahe viimase majandusaasta tegevuse keskmine müügitulu on vähemalt 200 000 eurot. Projekti pikkus on kuni 36 kuud. Taotlemisel on kohustuslik eelnõustamine.

Kui antud toetus haakub Sinu ettevõtte arenguplaanidega ning sooviksid kasutada meie abi toetuse taotlemisel, siis anna endast märku juba nüüd:

Kai Krashevski
Assotsieerunud partner
Tel: + 372 56 477 546

References from the field

Project delivery matched very well to what we ordered and we appreciated Excedea's cooperative approach and ability to make us ask the right questions during the project.

Olivier Bonfils, Senior Business Advisor, Greater Helsinki Promotion Ltd Oy,


I am happy with Excedea supporting our international growth. Detailed and practical market knowledge is crucial for international growth projects and Excedea has done an excellent job.

Alexander Rosenlew, CEO, Orthex Group Oy Ab