EAS avas uue tootearenduse toetuse suurusega 500 000 eurot toetuse määraga 25-60%

EAS avas uue tootearenduse toetuse suurusega 500 000 eurot toetuse määraga 25-60%

Toetuse andmise eesmärgiks on julgustada ettevõtjaid investeerima rohkem arendustegevusse, mille tulemusena töötatakse välja uued konkurentsivõimelised tooted ja teenused.

Kui palju ja milleks?

Toetuse summa ühe projekti kohta 20 000 – 500 000 eurot ning toetuse määr 25-45% abikõlblikest kuludest olenevalt ettevõtte suurusest (väike- 45%, keskmine 35% ja suurettevõte 25%). NB! Kui tootearendus on seotud COVID-19 või muude viirusvastaste uuringutega, on toetuse osakaal 15 protsenti kõrgem – nimetatud teadusuuringud tegelevad vaktsiinide, ravimite ja ravivahendite, meditsiiniseadmete ning haigla- ja meditsiinivarustuse, desinfektsioonivahendite, kaitseriietuse ja -varustusega ning vajalike toodete tõhusaks tootmiseks mõeldud asjakohaste uuenduslike protsessidega.

Toetuse abil saab kompenseerida tootearenduse läbiviimisega seotud kulusid: töötasu ja sellega seotud seadusest tulenevad maksud ja maksed, vahendite ja seadmete kulud vastavalt nende kasutusajale projektis, tootearenduseks vajalike uuringute ja teenuste sisseostmine, tootearenduseks vajalike materjalide ja tarvikute soetamine.

Kes saab taotleda?

Toetust saavad taotleda Eestis registreeritud ettevõtjad, kelle kahe viimase majandusaasta tegevuse keskmine müügitulu on vähemalt 200 000 eurot. Projekti pikkus on kuni 36 kuud. Taotlemisel on kohustuslik eelnõustamine.

Kui antud toetus haakub Sinu ettevõtte arenguplaanidega ning sooviksid kasutada meie abi toetuse taotlemisel, siis anna endast märku juba nüüd:

Kai Krashevski
Toetusvaldkonna juht
Tel: + 372 56 477 546

References from the field

During the last years, Excedea has powered our business expansion as planned in the Baltics. In addition, Excedea’s personnel has given the value to all our operations also in the  home market.

Jarkko Tainio, CEO, Humanlink Eesti OÜ


The expectations were fulfilled, the market survey was comprehensive and detailed.

Peter Bräunlein, Area Director, Tikkurila Oyj