Cialis is a prescription medication used to treat erectile dysfunction. It belongs to a class of medications called phosphodiesterase type 5 inhibitors. Cialis works by relaxes muscles and increases blood flow to certain areas of the body. Cialis is available as a tablet, and should be taken 30 minutes to an hour before sexual activity. Cialis kopen online from several reputable pharmacies. However, it is important to note that Cialis must be prescribed by a doctor, and it is not available without a prescription. In addition, Cialis should not be taken with certain other medications, so it is important to speak with a healthcare provider before starting any new medication. Cialis is a safe and effective medication for many men, and has helped millions of men around the world overcome erectile dysfunction.

EAS-il on avatud loomemajanduse eksporditoetus | Excedea

EAS-il on avatud loomemajanduse eksporditoetus

EAS-il on avatud loomemajanduse eksporditoetus

Toetusega soovitakse kaasa aidata loomemajanduse ettevõtete ekspordivõimekuse kasvatamisele. Ekspordivõimekuse tõstmisel on muuhulgas oluline, et ettevõtted tooksid turule uusi tooteid ja teenuseid. Lisaks saavad ettevõtted toetuse kaasabil hankida ekspordialast oskusteavet, korraldada kontakt- ja turundusüritusi, osaleda messidel ning tellida uuringuid uutele turgudele sisenemiseks. Juba rahvusvahelistel turgudel tegutsejatelt oodatakse ekspordist saadava müügitulu ning lisandväärtuse kasvu.

Kui palju ja milleks?

Tegevusi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist ja toetuse eelarve on kogu rahastamisperioodiks 4,2 miljonit eurot. EAS hüvitab kuni 70% projekti abikõlblikest kuludest, nõutav omafinantseering on vähemalt 30%. Projekti maksimaalne kestvusaeg on 24 kuud ja toetussumma kuni 50 000 eurot taotleja kohta.

Toetatavad tegevused on nt teabe ja kontaktide vahetus; ettevõtjate seminaride, koolituste, õppereiside, kontaktürituste, arenguprogrammide, nõustamise ja mentorluse korraldamine; uute toodete ja teenuste arendamine; uute toodete ja teenuste turuletoomise toetamine; messidel osalemine; uutele turgudele sisenemiseks vajalike uuringute läbiviimine. Toetatakse kulusid sisseostetud teenustele, sh sisseostetud koolitus-, nõustamis-, ekspertiisi-, info- ja reklaamiteenustele ning uuringutele; seminaride, koolituste, õppereiside ning kontakt- ja turundusürituste korraldamisega seotud rendi- ja üürikulusid, materjalide koostamise ja tootmise kulusid ning välisosalejate transpordi- ja majutuskulusid jne. NB! Lubatud on tegevused, mis seisnevad ettevõtte toodete tutvustamises klientidele, läbirääkimiste pidamine, mille tulemuseks ei ole veel kauba/teenuse müük.

Kes saab taotleda?

Toetust saavad taotleda loomemajanduse valdkonnaga tegelevad ettevõtted ja organisatsioonid, sh. alustavad ja tegutsevad loomeettevõtjad. Toetust taotleva loomeettevõtjast VKE aastane müügitulu loomemajanduse valdkondade tegevustest peab viimase äriregistris kättesaadava majandusaasta aruande põhjal olema vähemalt 50 000 eurot.

Loomemajanduse valdkondadeks on arhitektuur, audiovisuaalvaldkond (sh film ja video, ringhääling), disain, etenduskunstid, kirjastamine, kunst, kultuuripärand (sh muuseumid, raamatukogud, käsitöö), meelelahutustarkvara (sh mängud ja meelelahutuskeskkonnad), muusika ja reklaam.

Kui antud toetus haakub Sinu ettevõtte arenguplaanidega ning sooviksid kasutada meie abi toetuse taotlemisel, siis anna endast märku juba nüüd:

Kai Krashevski

Toetusvaldkonna juht

E-post: kai.krashevski@excedea.com

Telefon: +372 56 477 546

References from the field

Excedea understood well our business goals and strategy, demonstrated good analytical skills and knowledge of Enterprise Estonia legal requirements. Excedea consultants have shown great commitment, flexibility and very professional and positive attitude towards us.

Ulla Kukkonen, Service Delivery Lead, ABB Oy


Excedea’s knowledge and experience in public funding helped us win the maximum amount twice in fierce competition with other innovations

Göran Malmberg, Group CEO and President, Mentice