EAS-il on avatud loomemajanduse eksporditoetus

EAS-il on avatud loomemajanduse eksporditoetus

Toetusega soovitakse kaasa aidata loomemajanduse ettevõtete ekspordivõimekuse kasvatamisele. Ekspordivõimekuse tõstmisel on muuhulgas oluline, et ettevõtted tooksid turule uusi tooteid ja teenuseid. Lisaks saavad ettevõtted toetuse kaasabil hankida ekspordialast oskusteavet, korraldada kontakt- ja turundusüritusi, osaleda messidel ning tellida uuringuid uutele turgudele sisenemiseks. Juba rahvusvahelistel turgudel tegutsejatelt oodatakse ekspordist saadava müügitulu ning lisandväärtuse kasvu.

Kui palju ja milleks?

Tegevusi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist ja toetuse eelarve on kogu rahastamisperioodiks 4,2 miljonit eurot. EAS hüvitab kuni 70% projekti abikõlblikest kuludest, nõutav omafinantseering on vähemalt 30%. Projekti maksimaalne kestvusaeg on 24 kuud ja toetussumma kuni 50 000 eurot taotleja kohta.

Toetatavad tegevused on nt teabe ja kontaktide vahetus; ettevõtjate seminaride, koolituste, õppereiside, kontaktürituste, arenguprogrammide, nõustamise ja mentorluse korraldamine; uute toodete ja teenuste arendamine; uute toodete ja teenuste turuletoomise toetamine; messidel osalemine; uutele turgudele sisenemiseks vajalike uuringute läbiviimine. Toetatakse kulusid sisseostetud teenustele, sh sisseostetud koolitus-, nõustamis-, ekspertiisi-, info- ja reklaamiteenustele ning uuringutele; seminaride, koolituste, õppereiside ning kontakt- ja turundusürituste korraldamisega seotud rendi- ja üürikulusid, materjalide koostamise ja tootmise kulusid ning välisosalejate transpordi- ja majutuskulusid jne. NB! Lubatud on tegevused, mis seisnevad ettevõtte toodete tutvustamises klientidele, läbirääkimiste pidamine, mille tulemuseks ei ole veel kauba/teenuse müük.

Kes saab taotleda?

Toetust saavad taotleda loomemajanduse valdkonnaga tegelevad ettevõtted ja organisatsioonid, sh. alustavad ja tegutsevad loomeettevõtjad. Toetust taotleva loomeettevõtjast VKE aastane müügitulu loomemajanduse valdkondade tegevustest peab viimase äriregistris kättesaadava majandusaasta aruande põhjal olema vähemalt 50 000 eurot.

Loomemajanduse valdkondadeks on arhitektuur, audiovisuaalvaldkond (sh film ja video, ringhääling), disain, etenduskunstid, kirjastamine, kunst, kultuuripärand (sh muuseumid, raamatukogud, käsitöö), meelelahutustarkvara (sh mängud ja meelelahutuskeskkonnad), muusika ja reklaam.

Kui antud toetus haakub Sinu ettevõtte arenguplaanidega ning sooviksid kasutada meie abi toetuse taotlemisel, siis anna endast märku juba nüüd:

Kai Krashevski

Toetusvaldkonna juht

E-post: kai.krashevski@excedea.com

Telefon: +372 56 477 546

References from the field

The collaboration with Excedea has opened new opportunities for us. The resources from Eurostars have helped us accelerate our R&D and our inhouse development.  Since we had previously worked together with Excedea, we could hit the ground running with little time spent on Mentice’s side to get a very successful outcome.

Henrik Storm, CTO, Mentice


I am very positive about the quality of the market research especially in the Baltic region. Excedea conducted the work on time with professional manner and within the budget, and we are pleased with the final outcome. Positive surprise was that the communication flow was well planned and it was easy to be on board in this research project.

Jyri Kontio, Vice President of Business Area, Stera Technologies Oy