Cialis is a prescription medication used to treat erectile dysfunction. It belongs to a class of medications called phosphodiesterase type 5 inhibitors. Cialis works by relaxes muscles and increases blood flow to certain areas of the body. Cialis is available as a tablet, and should be taken 30 minutes to an hour before sexual activity. Cialis kopen online from several reputable pharmacies. However, it is important to note that Cialis must be prescribed by a doctor, and it is not available without a prescription. In addition, Cialis should not be taken with certain other medications, so it is important to speak with a healthcare provider before starting any new medication. Cialis is a safe and effective medication for many men, and has helped millions of men around the world overcome erectile dysfunction.

EAS pakub ettevõtetele kuni 15 000 eurot digitaliseerimise teekaardi toetust, toetusmääraga 50-70% | Excedea

EAS pakub ettevõtetele kuni 15 000 eurot digitaliseerimise teekaardi toetust, toetusmääraga 50-70%

EAS pakub ettevõtetele kuni 15 000 eurot digitaliseerimise teekaardi toetust, toetusmääraga 50-70%

Digitaliseerimise teekaart on ettevõtja strateegiline dokument, millega antakse hinnang ettevõtja digitaliseerimisele, kitsaskohtade likvideerimiseks vajalikele investeeringutele, nende tasuvusele ja ajakavale ning mõjule ettevõtja majandustulemustele. Digitaliseerimise teekaart sisaldab ka järgmise 3 aasta tegevuskava digitaliseerimise elluviimiseks.

Kui palju ja milleks?

Toetust saab taotleda kuni 15 000 eurot digitaliseerimise teekaardi koostamiseks. Sõltuvalt ettevõtte suurusest, asukohast ja taotletava abi liigist on toetuse määr kas 50-70% (kõrgem toetuse määr kui on võimalik kasutada vähese tähtsusega abi ettevõtetel, mis asuvad väljaspool Tartut ja Tallinna). Projekti kestus on 6 kuud.

Digitaliseerimise teekaart peab sisaldama kõiki järgnevaid tegevusi:

  • ülevaadet ettevõtja ärimudelist, tarneahelast ning tootmise või teenuse osutamise protsessist
  • hinnangut, milliseid tarneahela ning tootmise või teenuse osutamise protsessi kitsaskohti saab lahendada digitaliseerimise abil;
  • hinnangut punktis kitsaskohtade lahendamise prioriteetsusele, lahenduste maksumusele, tasuvusajale ja mõjule ettevõtja ärimudelile ning majandustulemustele;
  • lahenduste elluviimise kolme aasta tegevuskava.

 

Kes saab taotleda?

Taotlejaks saab olla ettevõte, kes ei ole varem saanud digidiagnostika toetust ning kelle taotluse esitamisele eelneva kahe majandusaasta keskmine müügitulu vastavalt esitatud majandusaasta aruandele peab põhitegevusalal olema Eestis vähemalt 200 000 eurot.

NB! Toetust ei saa taotleda järgmiste tegevusalade ettevõtted: ajutise tööjõu rent, finants- ja kindlustustegevus, hasartmängude ja kihlvedude korraldamine, juriidilised toimingud ja arvepidamine, kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine, kinnisvaraalane tegevus, peakontorite tegevus ja juhtimisalane nõustamine, põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük, reklaamindus ja turu-uuringud, rentimine ja kasutusrent, tubakatoodete tootmine.

Kui antud toetus haakub Sinu ettevõtte arenguplaanidega ning sooviksid kasutada meie abi toetuse taotlemisel, siis anna endast märku juba nüüd:

 

Kai Krashevski
Toetusvaldkonna juht
E-post: kai.krashevski@excedea.com
Tel: + 372 56 477 546

References from the field

We are indeed grateful for being selected by the EU considering the tough competition. There is a significant unmet need for the treatment of these diseases and we have first-in-class potential. Excedea added one of their core capacities to make us win – a convincing narrative.

Einar Pontén, CEO, Lipum


PKC has worked with Excedea in China, Balkans, Baltic countries and South America and we have been very happy with the consistent high quality of service.  

Jani Kiljala, President, Wiring Systems, Europe and South America, PKC Group Oyj