EAS toetab turismisektori kesksete digilahenduste loomist/arendust kuni 550 000 euroga projekti kohta

EAS toetab turismisektori kesksete digilahenduste loomist/arendust kuni 550 000 euroga projekti kohta

Toetuse andmise eesmärgiks on juurutada või arendada edasi olemasolevaid keskseid digilahendusi, mille abil digitaliseeritakse turismiettevõtjate ressursside haldamine ja muudetakse tööprotsessid efektiivsemaks ja/või muudetakse külastajatele info kättesaadavus ja broneeringute tegemine hõlpsamaks, samuti parandatakse andmeanalüüsi ja andmete kasutamise võimekust turismisektoris. Toetuse abil arendatavad digilahendused peavad võimaldama liitumist vähemalt sajale turismivaldkonna ettevõttele.

Kui palju ja milleks?

Toetuse summa ühe projekti kohta on 20 000 – 550 000 eurot ja toetusmäär kuni 55% abikõlblikest kuludest.

Toetusmäära suurus sõltub kuni 200 000 euro taotlemisel vähese tähtusega abi (VTA) jäägist taotlejal (selle puudumisel on toetusmäär vastavalt väikeettevõtja 45%, keskmise suurusega ettevõtja 35%, suurettevõtja 25%). Taotledes rohkem kui 200 000 eurot, on tegu teadus- ja arendusprojektidele antava abina ja kehtivad eelpool toodud madalamad toetusmäärad.

Toetuse abil saab sisse osta vajalikke teenuseid (sh konsultatsioon, ärianalüüs ja digilahenduse arendamine), katta töötasu ja sellega seonduvad maksud, soetada vahendeid ja katta seadmete kulu vastavalt nende kasutusajale projektis.

Kes saab taotleda?

Juriidiliselt saab taotleja olla ettevõte, MTÜ, SA, omavalitsus või riigiasutus. Projektid tuleb ellu viia turismiettevõtjate ja IT ettevõtjate koostöös. Taotleja võib olla nii turismisektori ettevõtja kui IT-valdkonna ettevõtja, kuid taotleja peab kaasama oma meeskonda (kas partnerina või teenusena sisse ostma) need kompetentsid, mida taotleja organisatsioonis ei ole.

Taotluse esitamine on kahe-etapiline (eel- ja põhitaotlus). Eeltaotluse esitamise tähtaeg on 21. veebruar 2022 (eelnevalt on soovituslik ka eelnõustamise läbimine EAS-is).

Projektid tuleb ellu viia hiljemalt 31. oktoobriks 2023. Arendatavad digilahendused peavad võimaldama liitumist vähemalt sajale turismivaldkonna ettevõttele.

Kui antud toetus haakub Sinu ettevõtte arenguplaanidega ning sooviksid kasutada meie abi toetuse taotlemisel, siis anna endast märku juba nüüd:

 

Kai Krashevski

Toetusvaldkonna juht

Tel: + 372 56 477 546

References from the field

Excedea team acts rather professional by delivering results within the agreed deadline and focusing on the essential targets by keeping personal.

Malte König, Managing Director, Nordkalk Group


By co-operating with Excedea, we were able to determine that our R&D project was competitive for the Eurostars programme. We gave Excedea’s funding team the input and initial project material, after which they fine-tuned our narrative to fit into the program’s evaluation criteria and finalised all the necessary application documents. This collaboration made the Eurostars process very straightforward for us.

Mika Salkola, Director of R&D, Revenio Group