Cialis is a prescription medication used to treat erectile dysfunction. It belongs to a class of medications called phosphodiesterase type 5 inhibitors. Cialis works by relaxes muscles and increases blood flow to certain areas of the body. Cialis is available as a tablet, and should be taken 30 minutes to an hour before sexual activity. Cialis kopen online from several reputable pharmacies. However, it is important to note that Cialis must be prescribed by a doctor, and it is not available without a prescription. In addition, Cialis should not be taken with certain other medications, so it is important to speak with a healthcare provider before starting any new medication. Cialis is a safe and effective medication for many men, and has helped millions of men around the world overcome erectile dysfunction.

EAS-i arendusosakul uued tingimused ja suurenenud toetussumma | Excedea

EAS-i arendusosakul uued tingimused ja suurenenud toetussumma

EAS-i arendusosaku toetussumma uued tingimused

Prognoositavalt alates 7. aprillist tõuseb arendusosaku toetussumma 35 000-le eurole ning atraktiivsemaks muutuvad ka toetuse tingimused. Toetuse andmise eesmärgiks on väikse ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime suurendamine uuenduslike ja kõrgema lisandväärtusega toodete, teenuse ja tehnoloogiate väljatöötamise kaudu.

Kui palju ja milleks?

Uus toetussumma on 35 000 eurot, toetuse määr moodustab 70% projekti kuludest. Toetatavad tegevused on:

1) prototüübi valmistamine;

2) tootekatsetuste ja tööstusliku eskperimendi korraldamine, teostatavusuuringu läbimine;

3) akrediteerimise, metroloogia, standardimise, vastavushindamise ja sertifitseerimise teenus;

4) tehnoloogiliselt komponentide arendus, testimine ja demonstreerimine;

5) toote- ja teenusearenduse tehnoloogiaalane nõustamine;

6) patendi, kasuliku mudeli või tööstudisainilahenduse alane õiguskaitsealane nõustamine, uuring ja registreerimine.

Teenuse osutajateks saavad olla teadus- ja arendusasutused, insenertehniliste teenuste osutajad, uuendusena infotehnoloogiaalase teenuse osutajad (EMTAK 6201 – Programmeerimine), biotehnoloogialane teadus- ja arendusteenuse osutajad (EMTAK 7211), teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste valdkonnas osutajad (EMTAK  7219). Seda kõike koos nõudega, et teenuseosutajal on olemas meeskond tööde teostamiseks ja mille antud tegevusalaalane müügitulu eelmisel majandusaastal oli suurem kui 50 000 eurot.

IT teenuste osa ei toetata näiteks veebipoe ja kodulehe loomist.

Kes saab taotleda?

Toetus saavad taotleda väiksed ja keskmised ettevõtted. Esmakordselt saavad taotleda ka alkoholitootjad. Siiski on taotlemisel ka välistatud tegevusvaldkondi: näiteks põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük ning kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine, kinnisvaraalane tegevus, hasartmängude ja kihlvedude korraldamine, finants- ja kindlustustegevus jne.

Minimaalne projekti pikkus on 4 kuud, maksimaalne 18 kuud. Uuenenud kujul saab toetust taotleda kaks korda. Kahest projektist ühel peab vähemalt ühel olema teenuseosutaja välisriigist.

Mainime ka ära, et suuruneb ka innovatsiooniosaku toetussumma – 6000-le eurole.

Kui antud toetus haakub Sinu ettevõtte arenguplaanidega ning sooviksid kasutada meie abi toetuse taotlemisel, siis anna endast märku juba nüüd:

Kai Krashevski

Toetusvaldkonna juht

E-post: kai.krashevski@excedea.com, tel + 372 56 477 546

References from the field

The cooperation was very fruitful and smooth. The Project Manager was not only dealing with the formal side, but genuinely interested in our project.

Hannes Prits, CEO, Trogar OÜ


The process went very well. You steered the fall with a steady hand and without excessive formalities.  

Rasmus Rask, Co-owner, La Muu OÜ