EASi-l avaneb alates 14. maist toetus IT-spetsialistide värbamiseks välismaalt

EASi-l avaneb alates 14. maist toetus IT-spetsialistide värbamiseks välismaalt

Toetuse andmise eesmärgiks on toetada välisriigist info- ja kommunikatsioonitehnoloogia spetsialistide värbamist, mis aitaks leevendada spetsialistide puudust IKT sektoris.

Kui palju ja milleks?

Toetuse summa iga värvatud IKT spetsialisti kohta on 2000 eurot. Toetuse puhul on tegu vähese tähtsusega abiga.

Kes saab taotleda?

Taotlejaks saab olla Eestis registreeritud ettevõte.

Värvatud IKT spetsialisti töölepingu järgne brutokuutasu viimase viie kuu vältel enne taotluse esitamist peab olema vähemalt 2000 eurot. Taotleja peab olema tasunud värvatud IKT spetsialistile tehtud väljamaksetelt sotsiaalmaksu vähemalt viie kuu jooksul vahetult enne taotluse esitamist.

Taotleja poolt välisriigist värvatud IKT spetsialist ei tohi vähemalt kolme aasta jooksul enne taotleja juurde tööle asumist olla Eestis õppinud ega töötanud.

Taotleja ja värvatud IT spetsialisti vahel sõlmitud tööleping peab olema: taotlemise hetkel kehtiv, kehtima vähemalt 12 kuud alates lepingu sõlmimise hetkest ja olema sõlmitud viimase 12 kuu jooksul enne taotluse esitamist, aga mitte varem kui 1. oktoobril 2017. a.

Kui antud toetus haakub Sinu ettevõtte arenguplaanidega ning sooviksid kasutada meie abi toetuse taotlemisel, siis anna endast märku juba nüüd:

Kai Krashevski

Toetusvaldkonna juht

E-post: kai.krashevski@excedea.com

Telefon: +372 56 477 546

References from the field

We are very pleased with Excedea services: the process of compiling the application documents was coordinated very well, and everything went smoothly. The result was positive.

Eero Lass, CEO, Kikas OÜ


Excedea knew well the decision makers and how to act with them efficiently in our case. I appreciated Excedea’s active approach, flexibility and service attitude.

Lenita Ingelin, Director, Bake Off Business Area, VAASAN Group Oy