Cialis is a prescription medication used to treat erectile dysfunction. It belongs to a class of medications called phosphodiesterase type 5 inhibitors. Cialis works by relaxes muscles and increases blood flow to certain areas of the body. Cialis is available as a tablet, and should be taken 30 minutes to an hour before sexual activity. Cialis kopen online from several reputable pharmacies. However, it is important to note that Cialis must be prescribed by a doctor, and it is not available without a prescription. In addition, Cialis should not be taken with certain other medications, so it is important to speak with a healthcare provider before starting any new medication. Cialis is a safe and effective medication for many men, and has helped millions of men around the world overcome erectile dysfunction.

EASi-l on jooksvalt avatud ettevõtja võrkudega liitmise toetus 100 000 eurot | Excedea

EASi-l on jooksvalt avatud ettevõtja võrkudega liitmise toetus 100 000 eurot

EASi-l on jooksvalt avatud ettevõtja võrkudega liitmise toetus 100 000 eurot

Toetuse andmise eesmärgiks on leevendada ettevõtjale võrguga (elektri-, vee-ja kanalisatsiooni- või sidevõrk) liitumise kitsaskohti ning seeläbi kasvatada ettevõtja lisandväärtust ja luua uusi töökohti.

Kui palju ja milleks?

Toetuse suurus taotleja kohta on minimaalselt 5000 eurot ning maksimaalselt 100 000 eurot ning toetuse määr 60%. Programmist toetatakse võrguga liitumist või olemasoleva võrgu läbilaskevõime suurendamist, kui see on vajalik ettevõtlustegevuseks. Täpsemalt toetatakse liitumistasu, tingimuste muutmise tasu ning võrguühenduse projekteerimise ja väljaehitamise kulusid tingimusel, et toetuse taotluse esitamise hetkeks ei ole sõlmitud kehtivat ehitus- või projekteerimislepingut.

Kes saab taotleda?

Toetust saavad taotleda alustavad ja tegutsevad Eesti ettevõtteid, välja arvatud Tallinna linn koos piirnevate omavalitsustega ning Tartu linn.

Nõutavad tulemusnäitajad

Taotleja peab saavutama vähemalt 10% lisandväärtuse kasvu 2 aasta jooksul pärast projekti lõppemist või kui tegu on alustava ettevõtjaga, kel puudub varasem tegevusajalugu, peab ettevõtja looma vähemalt 2 töökohta minimaalse palgafondiga kokku 33 600 eurot aastas (kahe töökoha peale kokku) sama ajaperioodi jooksul.

Kui antud toetus haakub Sinu ettevõtte arenguplaanidega ning sooviksid kasutada meie abi toetuse taotlemisel, siis anna endast märku juba nüüd:

Kai Krashevski

Toetusvaldkonna juht

E-post: kai.krashevski@excedea.com

Telefon: +372 56 477 546

References from the field

We are very pleased with Excedea services: the process of compiling the application documents was coordinated very well, and everything went smoothly. The result was positive.

Eero Lass, CEO, Kikas OÜ


Excedea identified a grant and guided us through the application process. Success rate was good in setting up meetings with potential partners.  

Tony Lindroos, CEO, Aurora Infrastructure Oy