EASi-l on jooksvalt avatud ettevõtja võrkudega liitmise toetus 100 000 eurot

EASi-l on jooksvalt avatud ettevõtja võrkudega liitmise toetus 100 000 eurot

Toetuse andmise eesmärgiks on leevendada ettevõtjale võrguga (elektri-, vee-ja kanalisatsiooni- või sidevõrk) liitumise kitsaskohti ning seeläbi kasvatada ettevõtja lisandväärtust ja luua uusi töökohti.

Kui palju ja milleks?

Toetuse suurus taotleja kohta on minimaalselt 5000 eurot ning maksimaalselt 100 000 eurot ning toetuse määr 60%. Programmist toetatakse võrguga liitumist või olemasoleva võrgu läbilaskevõime suurendamist, kui see on vajalik ettevõtlustegevuseks. Täpsemalt toetatakse liitumistasu, tingimuste muutmise tasu ning võrguühenduse projekteerimise ja väljaehitamise kulusid tingimusel, et toetuse taotluse esitamise hetkeks ei ole sõlmitud kehtivat ehitus- või projekteerimislepingut.

Kes saab taotleda?

Toetust saavad taotleda alustavad ja tegutsevad Eesti ettevõtteid, välja arvatud Tallinna linn koos piirnevate omavalitsustega ning Tartu linn.

Nõutavad tulemusnäitajad

Taotleja peab saavutama vähemalt 10% lisandväärtuse kasvu 2 aasta jooksul pärast projekti lõppemist või kui tegu on alustava ettevõtjaga, kel puudub varasem tegevusajalugu, peab ettevõtja looma vähemalt 2 töökohta minimaalse palgafondiga kokku 33 600 eurot aastas (kahe töökoha peale kokku) sama ajaperioodi jooksul.

Kui antud toetus haakub Sinu ettevõtte arenguplaanidega ning sooviksid kasutada meie abi toetuse taotlemisel, siis anna endast märku juba nüüd:

Kai Krashevski

Toetusvaldkonna juht

E-post: kai.krashevski@excedea.com

Telefon: +372 56 477 546

References from the field

Excedea understood well our business goals and strategy, demonstrated good analytical skills and knowledge of Enterprise Estonia legal requirements. Excedea consultants have shown great commitment, flexibility and very professional and positive attitude towards us.

Ulla Kukkonen, Service Delivery Lead, ABB Oy


Excedea identified a grant and guided us through the application process. Success rate was good in setting up meetings with potential partners.  

Tony Lindroos, CEO, Aurora Infrastructure Oy