EASi-l on avatud välismessi toetus 50 000 eurot väikestele ja keskmistele tööstuse või nutika spetsialiseerumise valdkonna ettevõtetele

EASi-l on avatud välismessi toetus 50 000 eurot väikestele ja keskmistele tööstuse või nutika spetsialiseerumise valdkonna ettevõtetele

Toetuse eesmärgiks on pakkuda ettevõtjatele tuge valdkondlikel messidel osalemiseks, et seeläbi tõsta ettevõtjate rahvusvahelist konkurentsivõimet, laiendada kontaktvõrgustikku ja suurendada ekspordivõimekust.

Kui palju ja milleks?

Toetussuuma on 50 000 eurot ja toetuse määr on 80% toetatavatest kuludest.

Toetatakse messile registreerimist, messistendi pinna üüri ja kindlustust, messile akrediteerimist ja messipääsmeid; messi kataloogi ja andmebaasi kandmist, messi haldusteenuseid, messistendi koristamist ja valvet, elektrit ja internetti, ekspositsiooni, messistendi ja tootenäidiste transporti ning transpordiga seotud kindlustus- ja tollikulu.

Kes saab taotleda?

Ettevõte on väikese või keskmise suurusega äriühing ning selle eelmise majandusaasta käive on vähemalt 200 000 eurot. Ettevõte tegutseb kas mäetööstuses, töötlevas tööstuses (va tubakatööstus; kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine); elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamisega; veevarustuse, kanalisatsiooni, jäätme- ja saastekäitlusega; või panustab tema põhitegevus nutika spetsialiseerumise kasvualadesse. Toetust saab taotleda ettevõte üksi või soovi korral koos partneriga.

Projektiperioodi pikkus on kuni 24 kuud.

Kui antud toetus haakub Sinu ettevõtte arenguplaanidega ning sooviksid kasutada meie abi toetuse taotlemisel, siis anna endast märku juba nüüd:

Kai Krashevski

Toetusvaldkonna juht

E-post: kai.krashevski@excedea.com

Tel + 372 56 477 546

References from the field

Excedea knew well the decision makers and how to act with them efficiently in our case. I appreciated Excedea’s active approach, flexibility and service attitude.

Lenita Ingelin, Director, Bake Off Business Area, VAASAN Group Oy


Excedea identified a grant and guided us through the application process. Success rate was good in setting up meetings with potential partners.  

Tony Lindroos, CEO, Aurora Infrastructure Oy