Cialis is a prescription medication used to treat erectile dysfunction. It belongs to a class of medications called phosphodiesterase type 5 inhibitors. Cialis works by relaxes muscles and increases blood flow to certain areas of the body. Cialis is available as a tablet, and should be taken 30 minutes to an hour before sexual activity. Cialis kopen online from several reputable pharmacies. However, it is important to note that Cialis must be prescribed by a doctor, and it is not available without a prescription. In addition, Cialis should not be taken with certain other medications, so it is important to speak with a healthcare provider before starting any new medication. Cialis is a safe and effective medication for many men, and has helped millions of men around the world overcome erectile dysfunction.

EASi-l on avatud välismessi toetus 50 000 eurot väikestele ja keskmistele tööstuse või nutika spetsialiseerumise valdkonna ettevõtetele | Excedea

EASi-l on avatud välismessi toetus 50 000 eurot väikestele ja keskmistele tööstuse või nutika spetsialiseerumise valdkonna ettevõtetele

EASi-l on avatud välismessi toetus 50 000 eurot väikestele ja keskmistele tööstuse või nutika spetsialiseerumise valdkonna ettevõtetele

Toetuse eesmärgiks on pakkuda ettevõtjatele tuge valdkondlikel messidel osalemiseks, et seeläbi tõsta ettevõtjate rahvusvahelist konkurentsivõimet, laiendada kontaktvõrgustikku ja suurendada ekspordivõimekust.

Kui palju ja milleks?

Toetussuuma on 50 000 eurot ja toetuse määr on 80% toetatavatest kuludest.

Toetatakse messile registreerimist, messistendi pinna üüri ja kindlustust, messile akrediteerimist ja messipääsmeid; messi kataloogi ja andmebaasi kandmist, messi haldusteenuseid, messistendi koristamist ja valvet, elektrit ja internetti, ekspositsiooni, messistendi ja tootenäidiste transporti ning transpordiga seotud kindlustus- ja tollikulu.

Kes saab taotleda?

Ettevõte on väikese või keskmise suurusega äriühing ning selle eelmise majandusaasta käive on vähemalt 200 000 eurot. Ettevõte tegutseb kas mäetööstuses, töötlevas tööstuses (va tubakatööstus; kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine); elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamisega; veevarustuse, kanalisatsiooni, jäätme- ja saastekäitlusega; või panustab tema põhitegevus nutika spetsialiseerumise kasvualadesse. Toetust saab taotleda ettevõte üksi või soovi korral koos partneriga.

Projektiperioodi pikkus on kuni 24 kuud.

Kui antud toetus haakub Sinu ettevõtte arenguplaanidega ning sooviksid kasutada meie abi toetuse taotlemisel, siis anna endast märku juba nüüd:

Kai Krashevski

Toetusvaldkonna juht

E-post: kai.krashevski@excedea.com

Tel + 372 56 477 546

References from the field

Excedea understood well our business goals and strategy, demonstrated good analytical skills and knowledge of Enterprise Estonia legal requirements. Excedea consultants have shown great commitment, flexibility and very professional and positive attitude towards us.

Ulla Kukkonen, Service Delivery Lead, ABB Oy


The process went very well. You steered the fall with a steady hand and without excessive formalities.  

Rasmus Rask, Co-owner, La Muu OÜ