Cialis is a prescription medication used to treat erectile dysfunction. It belongs to a class of medications called phosphodiesterase type 5 inhibitors. Cialis works by relaxes muscles and increases blood flow to certain areas of the body. Cialis is available as a tablet, and should be taken 30 minutes to an hour before sexual activity. Cialis kopen online from several reputable pharmacies. However, it is important to note that Cialis must be prescribed by a doctor, and it is not available without a prescription. In addition, Cialis should not be taken with certain other medications, so it is important to speak with a healthcare provider before starting any new medication. Cialis is a safe and effective medication for many men, and has helped millions of men around the world overcome erectile dysfunction.

EIC Accelerator – Horizon Europe toetusprogramm innovaatilistele ettevõtetele | Excedea

EIC Accelerator - Horizon Europe toetusprogramm innovaatilistele ettevõtetele

EIC Accelerator – Horizon Europe toetusprogramm innovaatilistele ettevõtetele

EIC pakub uut programmi Accelerator suure potentsiaaliga innovaatiliste start-upidele ja väikse ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE) aitamaks neil finantseerida ja toetada uusi tooteid, teenuseid ja ärimudeleid, mis võiksid soodustada majanduskasvu, luua uusi turusegmente või lõhkuda olemasolevaid turutrende.

Kes ja kui palju?

Accelerator programmi eesmärk on toetada VKE-dest taotlejaid arengutsükli keskmises või hilisemas etapis ehk tehnoloogiavalmiduse tasemel (TRL) 6–9. VKE-d saavad taotleda individuaalselt 2,5 miljoni euro suurust toetust 70% rahastamismääraga ja / või omakapitali investeeringutega (nn segatud rahastamine) kuni 15 miljonit eurot. Seega pakub programm rahastamisvõimalusi kuni 17,5 miljonit eurot. Accelerator sisaldab nii avatud kui ka temaatilisi voorusid. 2021. aasta temaatilised voorud keskenduvad (1) strateegilisele tervishoiule, (2) digitaalsetele tehnoloogiatele ja (3) roheleppe uuendustele majanduse taastamiseks. Toetus saame kasutada töötasudeks, teenusteks jne.

Toetuse taotlemise etapid:

1) lühike taotlus, mis sisaldab 5-leheküljelist kirjeldust, slaidiesitlust ja videoesitlust. Lühike taotlusprotsess avati aprillis jooksvaks taotlemiseks.

2) täistaotlus: esimese künnise ületanud projektitaotlused kutsutakse seejärel ühe aasta jooksul täistaotlust lõpule viima. Accelerator täistaotluste 2021.a. tähtajad on nii avatud kui ka temaatiliste voorudega seotud taotluste puhul (kogueelarve on 1,1 miljardit EUR) 9. juuni ja 6. oktoober 2021;

3) intervjuu: kuuest eksperdist koosnev paneel kuulab ettevõtte uuenduse esitlust ja viib seejärel läbi pooletunnise küsimuste ja vastuste osa. Intervjuu läbinud ettevõtted saavad EIC-ilt toetusettepaneku ja kutsutakse läbirääkimistele toetuse ja omakapitali osa aruteluks.

Võtke ühendust meie assotsieerunud partneriga:

Kai Krashevski, tel: +372 5647 7546

References from the field

Excedea team acts rather professional by delivering results within the agreed deadline and focusing on the essential targets by keeping personal.

Malte König, Managing Director, Nordkalk Group


Project delivery matched very well to what we ordered and we appreciated Excedea's cooperative approach and ability to make us ask the right questions during the project.

Olivier Bonfils, Senior Business Advisor, Greater Helsinki Promotion Ltd Oy,