Cialis is a prescription medication used to treat erectile dysfunction. It belongs to a class of medications called phosphodiesterase type 5 inhibitors. Cialis works by relaxes muscles and increases blood flow to certain areas of the body. Cialis is available as a tablet, and should be taken 30 minutes to an hour before sexual activity. Cialis kopen online from several reputable pharmacies. However, it is important to note that Cialis must be prescribed by a doctor, and it is not available without a prescription. In addition, Cialis should not be taken with certain other medications, so it is important to speak with a healthcare provider before starting any new medication. Cialis is a safe and effective medication for many men, and has helped millions of men around the world overcome erectile dysfunction.

Ettevõtte toetused │ Rahvusvaheline kasv │ Kapitali kaasamine | Excedea

Ettevõtte toetused
Rahvusvaheline kasv
Kapitali kaasamine

Ettevõtte toetused│Rahvusvaheline kasv│Kapitali kaasamine

Planeerimisest rahastuse ja teostuseni

Kiirendame teie ettevõtte kasvu pakkudes toetusprojektide kirjutamist, tuge rahvusvahelisel kasvul ja kapitali kaasamist. Viimase 15 aasta jooksul on meie meeskonnad Helsingis, Stockholmis ja Tallinnas aidanud ellu viia üle 500 eduka toetus- ja rahvusvahelise kasvu projekti ning toonud klientidele üle 50 MEUR. Põhjamaade toetusprogrammides oleme esitanud üle 340 eduka rahastustaotluse ning seega kindlustanud oma klientidele üle 40 MEUR rahastust. Oleme ise investeerinud ka enam kui 20 kasvuettevõttesse.

Tallinna meeskonna ekspertiisiks on Eesti toetused, millest peamisteks on riiklike rahastajate PRIA, RTK ja EAS erinevad toetusprogrammid. Aastas taotleme Eesti klientidele keskmiselt 1,5 MEURi toetust. Oleme koostanud ka kümneid võiduprojekte Euroopa Liidu toetusprogrammidele nagu Eurostars, FTI, ja EIC Accelerator.


Meie teenused


Toetusprojektide kirjutamine

Excedea aitab kliente toetusprojektide kõigis aspektides. Aitame teil:

 • leida sobivad toetused ettevõttele – leiame teie arenguvajadustega haakuvad konkreetsed kohalikud ja EL-i toetused, mis aitavad teie ettevõtte plaanid ellu viia.
 • koostame konkurentsivõimelise taotluse – töötame teiega koos välja projektiidee, toetame konsortsiumi juhtimist ja koostame veenva taotlusdokumentatsiooni.
 • koostame toetusprojekti aruandluse – tagame ladusa üld- ja finantsaruannete esitamise ning vähendame teie halduskoormust.

 

Meie rahvusvaheline meeskond on kogenud taotlema toetusi erivaldkondade erisuuruses ettevõtetele nii Eestis kui ka EL-is. Tutvu meie klientide toetusalaste edulugudega siin.

Kirjutame pidevalt artikleid eri toetusprogrammidest, milles keskendume avanevate toetuste tingimuste kajastamisele. Hetkel võite leida rohkem infot PRIA investeeringutoetusest toiduainete- ja joogitööstusele:

 

Teada saamaks, millised toetused sobivad teie ettevõttele, palun võtke ühendust meie assotsieerunud partneriga:

Kai Krashevski, tel: +372 5647 7546


Rahvusvaheline kasv

Excedea toetab kliente kõigis rahvusvahelise kasvu protsessi etappides. Ettevõtjatena mõistame, et ilma eduka teostuseta pole hea plaan midagi väärt. Kõikide projektide ellu viimisel on kaasatud kohaliku sihtturu kogemusega meeskond, kes rakendab Põhjamaadele omast projektijuhtimist. Meil on ekspertteadmised- ja kogemused tegevusvaldkondades nagu:

 • Kasvustrateegia – sihtriikide valik ja turupotentsiaali hindamine, realistlikku sihttaseme määramine ja vajalike ressursside kaardistus
 • Sihtturu analüüs
 • Partneri / kliendi / alltöövõtja otsing, hindamine, kontakteerumine ja läbirääkimised
 • Müügitegevuse elluviimine sihtturgudel
 • Tootmiskoha valik ja analüüs
 • Piiriülesed ühinemised ja ülevõtmised (M&A) – hindamine, läbirääkimiste algatamine ja tehingute toetamine
 • Sihtriigis tegevuse alustamise toetamine
 • GrowthAuditor – rahvusvahelise kasvustrateegia koordineerimine juhtkonna tasemel, mis hõlmab endas veebipõhist küsimustikku ja proaktiivset töötuba

 

Loe lähemalt meie rahvusvahelise meeskonna poolt täide viidud projektide edulugusid siin. 

Kui on soov rohkem teada saada oma ettevõtte võimalustest rahvusvahelise kasvus, palun võtke ühendust meie rahvusvahelise kasvu juhiga:

Kim Kišenja, tel: +372 5623 8810

Kapitali kaasamine

Excedea Capitalil on kaks investeerimisfookust: kinnisvara ja kasvuettevõtted.

Meie huvifookuses on kasvuettevõtted, kel on olemas valmistoode või -teenus, millel on rahvusvaheline potentsiaal ja tõestatavad rahavood. Lisaks kasvu rahastamisele toome ettevõttese oskusteavet strateegia, müügiprotsessi arendamise ja rahvusvahelise kasvu edendamise osas. Enamik meie investeerimisvoorusid jäävad vahemikku 200–500 KEUR, hinnatavas väärtuses 1-3 MEUR. Koos kaasinvestoritega oleme läbi viinud ka suuremaid investeerimisvoore.

Kinnisvaraturul on Excedea meeskond  viimase kümne aasta jooksul aidanud investeerida üle 200 MEURi ja seda riikides nagu Eesti, Läti, Leedu, Saksamaa, Hispaania ja Ameerika Ühendriigid. Eelistame projekte, mis pakuvad nii regulaarseid rahavooge kui ka pikaajalist arengupotentsiaali ning kapitali edasise kaasamise võimalusi. Meie portfelliga saad lähemalt tutvuda siin.

Kui teil on käsil projekt, mis sobib meie investeermisfookusega või kui olete investorina huvitatud oma portfelli laiendamisest, võtke ühendust Excedea juhatuse esimehega:

Martin Seppälä

Mõned meie kliendidReferences from the field

We are very much satisfied with the professionalism, effort, and relentless search for correct information. Especially impressed I was personally about your team’s ability to understand our complicated product structure, and to link that information with your search and reporting, demonstrating high ability to understand deeply our industry.

Mikko Isotalo, CEO, Lujabetoni Group Oy


Even though the preparation time for our projects was limited we managed to have a very productive co-operation with Excedea’s funding manager Kai Krashevski. She understood perfectly what the essence of our business is. In addition, while having our discussion mainly via phone calls, she was able to use our company’s history and introduction to write an expressive and comprehensive business plan.

Priit Tammemägi, CEO, Äärmusliku Spordi AS