Cialis is a prescription medication used to treat erectile dysfunction. It belongs to a class of medications called phosphodiesterase type 5 inhibitors. Cialis works by relaxes muscles and increases blood flow to certain areas of the body. Cialis is available as a tablet, and should be taken 30 minutes to an hour before sexual activity. Cialis kopen online from several reputable pharmacies. However, it is important to note that Cialis must be prescribed by a doctor, and it is not available without a prescription. In addition, Cialis should not be taken with certain other medications, so it is important to speak with a healthcare provider before starting any new medication. Cialis is a safe and effective medication for many men, and has helped millions of men around the world overcome erectile dysfunction.

EU bidrag│Internationalisering│Kapital | Excedea

EU bidrag
Internationalisering
Kapital

EU bidrag │ Internationalisering │ Kapital

Från planering till budgetering och genomförande

Vi hjälper till att accelerera tillväxten i innovativa företag genom att erbjuda EU bidrag, internationalisering och kapitalinvesteringar. I mer än 15 år har våra team i Stockholm, Helsingfors och Tallinn utfört fler än 500 framgångsrika projekt inom offentlig finansiering och internationalisering och rest 500 Mkr i kapital till våra kunder. Våra erfarna team har skrivit 350 vinnande ansökningar om EU bidrag och säkrat över 400 Mkr till våra kunder på den nordiska marknaden. Vi har också investerat privat kapital i fler än 20 tillväxtföretag.

Stockholmskontoret består av experter på att identifiera och vinna EU bidrag, genomföra internationaliseringsprojekt samt kapitalinvesteringar. Våra kunder beviljas årligen tiotals Mkr i tillväxtfinansiering och innovationsbidrag från nationella myndigheter och internationella EU-program som Vinnova, Energimyndigheten, Tillväxtverket, Nopef, Eurostars, FTI och EIC Accelerator.


Våra tjänster


EU bidrag

Vi bistår våra kunder i alla delar av ansökningsprocessen. Detta innefattar:

 • Identifiera stödmöjligheter och EU bidrag: Vi omvandlar er initiala förståelse om innovationsbidrag och stöd till konkreta nationella och internationella bidragsmöjligheter som matchar er affärsplan och planerade utveckling. Till exempel från Vinnova, Eurostars och EIC Accelerator.
 • Skriva och utveckla konkurrenskraftiga bidragsansökningar: Vi utvecklar och konkretiserar era projektidér, stöttar och koordinerar konsortium, skriver skräddarsydda och konkurrenskraftiga ansökningar efter projektidén, och säkerställer att ansökan är optimerad för att maximera ert finansierings- och bidragsstöd.
 • Rapportering: Vi garanterar att start-, avstämnings- och slutrapporter samt kostnadsunderlag rapporteras in för att minimera er administrativa börda.

 

Vårt internationella team har lång erfarenhet av att vinna EU bidrag och offentlig finansiering åt företag inom ett stort antal industrier och segment. Ett exempel på vår framgång är stockholmkontorets andel beviljade Eurostars-projekt på över 80%. Läs mer om våra framgångsrika projekt här.

För att veta mer om vilka bidragsmöjligheter som finns tillgängliga för er, kontakta:

Henrik Dagmalm, tel: +46 709 886 667


Internationalisering

Vi stöttar våra kunder i alla delar av er internationella tillväxt. Som entreprenörer vet vi om att utan ett framgångsrikt genomförande är en bra plan inte värt mycket. Alla Excedeas projekt utförs av erfarna projektledare i Norden tillsammans med lokala expertteam på målmarknaderna.

Exempel på vanligt förekommande internationaliseringsprojekt:

 • Growth Auditor – skapa en riktad strategi för internationell tillväxt och expansion utomlands online på 4 veckor.
 • Tillväxtstrategi – selektering av marknader, utvärderaring av dess potential, och framtagning av realistiska målbilder och nödvändiga resurser inför expansion
 • Analys av målmarknader
 • Tillväxtfinansiering – vi identifierar bidrags- och finansieringsmöjligheter som matchar era ambitioner att expandera utomlands
 • Partnersök, utvärdering, kontakt och förhandling med enskilda aktörer och distributörsnätverk
 • Etablera återförsäljarnätverk för kontrakterad försäljning på målmarknader
 • Analys och urval av platser inför produktionsetablering
 • Internationell M&A – värdering, förhandling, finansiell strukturering med lokala banker, internationella medinvesterare och genom EU bidrag, samt koordinering av företagsbesiktning och transaktioner
 • Operationell igångsättning på målmarknader
 • Långsiktig prestationsutveckling, styrelsemedlemskap och integrering

 

Ta del av våra framgångsrika internationaliseringsprojekt här.

Vill ni veta mer om era möjligheter till internationalisering? Kontakta:

Henrik Dagmalm tel: +46 709 886 667

Kapital

Excedea investerar privat kapital framförallt inom två prioriterade områden. Vi fokuserar våra investerar till tillväxtbolag och fastigheter.

Ideala tillväxtbolag bör ha en existerande produkt eller tjänst med internationell potential och bevisade intäktsströmmar. Förutom tillväxtinvesteringar i bolag erbjuder vi också kunnande i att utveckla er strategi, säljprocess och internationell tillväxt. Våra vanligaste kapitalinvesteringar är i storleken av 2–5 Mkr i företag värderade mellan 10–30 Mkr. Vi har även deltagit i större finansieringsrundor tillsammans med medfinansiärer som letar tillväxtinvesteringar.

Excedea har under det senaste årtiondet bidragit till att investera över 2 Bkr i bland annat Baltikum, Tyskland Spanien och den amerikanska fastighetsmarknaden.

Excedea Kapital har ett stort nätverk av privata och institutionella investerare som kontinuerligt söker efter möjligheter att investera kapital genom oss. Tryck här för att läsa om våra investeringar.

Om ni har ett projekt som ni tror passar vårt investeringsfokus eller om du är investerare intresserad av att investera kapital tillsammans med oss, vänligen kontakta:

Martin Seppälä

Ett urval av våra kunderReferences from the field

The process went very well. You steered the fall with a steady hand and without excessive formalities.  

Rasmus Rask, Co-owner, La Muu OÜ


Professional team!

Jarmo Laitinen, CEO, Trimico Oy