Cialis is a prescription medication used to treat erectile dysfunction. It belongs to a class of medications called phosphodiesterase type 5 inhibitors. Cialis works by relaxes muscles and increases blood flow to certain areas of the body. Cialis is available as a tablet, and should be taken 30 minutes to an hour before sexual activity. Cialis kopen online from several reputable pharmacies. However, it is important to note that Cialis must be prescribed by a doctor, and it is not available without a prescription. In addition, Cialis should not be taken with certain other medications, so it is important to speak with a healthcare provider before starting any new medication. Cialis is a safe and effective medication for many men, and has helped millions of men around the world overcome erectile dysfunction.

Eurostars naaseb täiustatud formaadiga – taotlege oma uuendusliku teadus- ja arendustegevuse projekti jaoks 500 000 eurot | Excedea

Eurostars naaseb täiustatud formaadiga – taotlege oma uuendusliku teadus- ja arendustegevuse projekti jaoks 500 000 eurot

Eurostars naaseb täiustatud formaadiga –  taotlege oma uuendusliku teadus- ja arendustegevuse projekti jaoks 500 000 eurot

Kas teie ettevõte kavandab uuenduslikku arendusprojekti, mille tulemuseks on uus toode, teenus või protsess? Kas teie innovatsioon on selline, et muudab turgu või loob uue turusegmendi? Kas teie projektile tuleks kasuks koostöö partneri(te)ga Euroopast, Kanadast, Koreast, Singapurist või Lõuna-Aafrikast? Eurostarsi 2022. aasta kevadine taotlusvoor on avatud              21. jaanuar-24. märts. Teine voor on avatud 13. juuli-15. september. Programm pakub toetust riikidevaheliseks arenduskoostööks, millel on potentsiaal jõuda uutele turgudele ja uutesse kliendikategooriatesse ainulaadsete uuenduslike pakkumistega.

Kui palju raha saab teie ettevõte (ja teie partner) sellest rahastamisprogrammist võita?

Uus Eurostars-3  raamistik kulgeb paralleelselt programmiga “Horizon Europe” (aastatel 2021–2027), mille hinnanguline eelarve on ligikaudu 1,2 miljardit eurot ning tänu millele toetatakse perioodi jooksul vähemalt 1700 projekti.  Iga projektipartneri kohta saab taotleda 500 000 eurot.  Eurostars rahastab kuni 50% projekti abikõlblikest kuludest, mis võimaldab eelarvet kuni 1 miljon eurot partneri kohta.

Eurostarsiga toetatavad kulud

Projektiplaani tehnilised tööpaketid peavad koosnema väga uuenduslikest tegevustest. Projekti kulud nagu palgad, konsultandi tasud, seadmed ja materjalid ning intellektuaalomandi õiguste investeeringud, on abikõlblikud.

Nõuded projekti konsortsiumile

Eduka innovatsiooni rahastamise projekti aluseks on tehnoloogiline koostöö, millest saavad kasu kõik osalejad ning milles kõik projektis osalejad kannavad oma kulud ja riskid. Projekti konsortsiumis peab olema üks teadustööd tegev VKE ja teised osalejad võivad olla ettevõtted, uurimisinstituudid või ülikoolid. Miinimumnõue on kaks sõltumatut organisatsiooni kahest Eurekaga seotud riigist.

Otsuse teatavaks tegemise aeg on hinnanguliselt 13 nädalat alates taotluse esitamise tähtajast.

Mida on vaja väga konkurentsivõimelise ja eduka Eurostarsi taotluse koostamiseks?

Tuginedes Excedea 15-aastasele kogemusele EL-i taotluste esitamisel ja ettepanekute tagasiside saamisel, peab edukal Eurostarsi taotlusel olema:

1) põhjalik ja usutav ärimudel;
2) tugev ja tõendatud turupotentsiaal;
3) mahukas riikidevaheline koostöö.

Sellest artiklist leiate lisateavet konkurentsivõimelise Eurostarsi taotluse kolme peamise eduteguri ja selle kohta, mida on vaja Eurostarsi rahastuse võitmiseks.

Siit leiate lisainfot meie Eurostarsi rahastust taotlenud klientide edulugude kohta – kuidas Excedea hõlbustas taotlusprotsessi ettevõtetel nagu Surgical Science, Mentice ja Insplorions.

 

Võtke ühendust meie toetusvaldkonna juhiga:

Kai Krashevski
E-post: kai.krashevski@excedea.com
Tel: +372 5647 7546

References from the field

Even though the preparation time for our projects was limited we managed to have a very productive co-operation with Excedea’s funding manager Kai Krashevski. She understood perfectly what the essence of our business is. In addition, while having our discussion mainly via phone calls, she was able to use our company’s history and introduction to write an expressive and comprehensive business plan.

Priit Tammemägi, CEO, Äärmusliku Spordi AS


We are very pleased with Excedea services: the process of compiling the application documents was coordinated very well, and everything went smoothly. The result was positive.

Eero Lass, CEO, Kikas OÜ