Cialis is a prescription medication used to treat erectile dysfunction. It belongs to a class of medications called phosphodiesterase type 5 inhibitors. Cialis works by relaxes muscles and increases blood flow to certain areas of the body. Cialis is available as a tablet, and should be taken 30 minutes to an hour before sexual activity. Cialis kopen online from several reputable pharmacies. However, it is important to note that Cialis must be prescribed by a doctor, and it is not available without a prescription. In addition, Cialis should not be taken with certain other medications, so it is important to speak with a healthcare provider before starting any new medication. Cialis is a safe and effective medication for many men, and has helped millions of men around the world overcome erectile dysfunction.

Loomeettevõtjad saavad EASilt taotleda kuni 75 000 eurot sisemiste arenguplaanide elluviimiseks, toetusmääraga kuni 75% | Excedea

Loomeettevõtjad saavad EASilt taotleda kuni 75 000 eurot sisemiste arenguplaanide elluviimiseks, toetusmääraga kuni 75%

Loomeettevõtjad saavad EASilt taotleda kuni 75 000 eurot sisemiste arenguplaanide elluviimiseks, toetusmääraga kuni 75%

Toetuse kaudu toetatakse loomeettevõtjate* uuenduslike lahenduste väljatöötamist ja rakendamist, samuti toodete, teenuste, tehnoloogiate ning protsesside ja personali arendamist. Toetus sobib ka uute turuvõimaluste loomiseks ja ärimudelite nüüdisajastamiseks.

Toetust taotleva ettevõtte aastane müügitulu loomemajanduse valdkondade tegevustest peab viimase äriregistris kättesaadava majandusaasta aruande põhjal olema vähemalt 200 000 eurot, millest ekspordi müügitulu on vähemalt 20 000 eurot.

Kui palju ja milleks?

Toetust antakse:

  • toote, teenuse või tehnoloogia väljaarendamiseks;
  • müügi-, turunduse-, tootmise- ja teenindusprotsesside arendamiseks ja rakendamiseks;
  • personali arendustegevusteks (koolitusega seonduvad kulud);
  • toote, teenuse või protsessi arendamisega seotud nõuandeteenuse ja tugiteenuse ostmiseks;
  • välismesside külastamiseks ja nendel osalemiseks.

Toetuse suurus on 75 000 eurot ning toetuse määr kuni 75% (sõltuvalt projekti tegevusest ja riigiabi liigist). Projektiperioodi pikkust määratud ei ole, kuid see saab kesta maksimaalset kuni 31. augustini 2023.

Enne taotluse esitamist tuleb läbida eelnõustamine EASi-s, mille tulemusena valmib EAS-i poolt heakskiidetud arenguplaan.

* Loomeettevõtja on ettevõtja, kes tegutseb äriregistri andmetel ühes või mitmes loomemajanduse valdkonnas või sidusvaldkonnas. Loomeettevõtjad on majandusvaldkondadest nagu arhitektuur, audiovisuaalvaldkond (sh film ja video, ringhääling), disain, etenduskunstid, kirjastamine, kunst, kultuuripärand (sh muuseumid, raamatukogud, käsitöö), meelelahutustarkvara (sh mängud ja meelelahutusega seotud keskkonnad), muusika, reklaam. Loomemajanduse sidusvaldkond on majandusvaldkond, mis paikneb kultuuri- ja loomeprotsesside väärtusahelas loomise, tootmise, levitamise ja vahendamise ning kättesaadavaks tegemise lülides ning milles peamine lisandväärtust loov sisend tuleb loomemajanduse valdkondadest.

Kui antud toetus haakub Sinu ettevõtte vajadustega ning sooviksid kasutada meie abi toetuse taotlemisel, siis anna endast märku juba nüüd:

 

Kai Krashevski
Assotsieerunud partner
E-post: kai.krashevski@excedea.com
Telefon: +372 56 477 546

References from the field

During the project, Excedea offered solutions to improve the success of the project. Feedback from the participants was very positive related to Excedea team's expertise in the field as well as communication and presentation skills.

Regina Raukas, Executive Officer, Economic Affairs and Communication, Estonian Ministry


Professional team!

Jarmo Laitinen, CEO, Trimico Oy