Loomeettevõtjad saavad EASilt taotleda kuni 75 000 eurot sisemiste arenguplaanide elluviimiseks, toetusmääraga kuni 75%

Loomeettevõtjad saavad EASilt taotleda kuni 75 000 eurot sisemiste arenguplaanide elluviimiseks, toetusmääraga kuni 75%

Toetuse kaudu toetatakse loomeettevõtjate* uuenduslike lahenduste väljatöötamist ja rakendamist, samuti toodete, teenuste, tehnoloogiate ning protsesside ja personali arendamist. Toetus sobib ka uute turuvõimaluste loomiseks ja ärimudelite nüüdisajastamiseks.

Toetust taotleva ettevõtte aastane müügitulu loomemajanduse valdkondade tegevustest peab viimase äriregistris kättesaadava majandusaasta aruande põhjal olema vähemalt 200 000 eurot, millest ekspordi müügitulu on vähemalt 20 000 eurot.

Kui palju ja milleks?

Toetust antakse:

  • toote, teenuse või tehnoloogia väljaarendamiseks;
  • müügi-, turunduse-, tootmise- ja teenindusprotsesside arendamiseks ja rakendamiseks;
  • personali arendustegevusteks (koolitusega seonduvad kulud);
  • toote, teenuse või protsessi arendamisega seotud nõuandeteenuse ja tugiteenuse ostmiseks;
  • välismesside külastamiseks ja nendel osalemiseks.

Toetuse suurus on 75 000 eurot ning toetuse määr kuni 75% (sõltuvalt projekti tegevusest ja riigiabi liigist). Projektiperioodi pikkust määratud ei ole, kuid see saab kesta maksimaalset kuni 31. augustini 2023.

Enne taotluse esitamist tuleb läbida eelnõustamine EASi-s, mille tulemusena valmib EAS-i poolt heakskiidetud arenguplaan.

* Loomeettevõtja on ettevõtja, kes tegutseb äriregistri andmetel ühes või mitmes loomemajanduse valdkonnas või sidusvaldkonnas. Loomeettevõtjad on majandusvaldkondadest nagu arhitektuur, audiovisuaalvaldkond (sh film ja video, ringhääling), disain, etenduskunstid, kirjastamine, kunst, kultuuripärand (sh muuseumid, raamatukogud, käsitöö), meelelahutustarkvara (sh mängud ja meelelahutusega seotud keskkonnad), muusika, reklaam. Loomemajanduse sidusvaldkond on majandusvaldkond, mis paikneb kultuuri- ja loomeprotsesside väärtusahelas loomise, tootmise, levitamise ja vahendamise ning kättesaadavaks tegemise lülides ning milles peamine lisandväärtust loov sisend tuleb loomemajanduse valdkondadest.

Kui antud toetus haakub Sinu ettevõtte vajadustega ning sooviksid kasutada meie abi toetuse taotlemisel, siis anna endast märku juba nüüd:

 

Kai Krashevski

Toetusvaldkonna juht

E-post: kai.krashevski@excedea.com

Telefon: +372 56 477 546

References from the field

Co-operation with Excedea has given us a great opportunity to focus on our core business and at the same time be able to use growth opportunities with internationalisation development.

Management Team, Saalasti Oy,


I am happy with Excedea supporting our international growth. Detailed and practical market knowledge is crucial for international growth projects and Excedea has done an excellent job.

Alexander Rosenlew, CEO, Orthex Group Oy Ab