PRIA avab novembris 2019 (keskmised ja suured ettevõtted) toiduainete- ja joogitootjatele toetuse seadmetesse investeerimiseks

PRIA avab novembris 2019 (keskmised ja suured ettevõtted) toiduainete- ja joogitootjatele toetuse seadmetesse investeerimiseks

Toetuse Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks eesmärgiks on põllumajandustoodetele lisandväärtuse andmine ja põllumajandustoodete töötlejate konkurentsivõime suurendamine. Toetuse näol on tegu regionaalabiga. Toetust taotlev ettevõte võib asuda nii maal kui linnas.

Kui palju ja milleks?

Toetust antakse seadmetesse tehtavate investeeringute katteks. Sihtgrupiti on toetuse määr ja toetatavad kulud erinevad:

  • keskmise suurusega ettevõtjatele kuni 35%, toetus kuni min. 100 000 EUR-2 milj. EUR;
  • suurettevõtjatele toetus kuni 25%, toetus kuni min. 100 000 EUR-2 milj. EUR.

Kes saab taotleda?

1) keskmised (töötajaid alla 250, käive alla 50 milj. EUR või bilansimaht alla 43 milj. EUR)  ja suurettevõtjad (kuni 750 töötajat koos partner- ja sidusettevõtjatega), kelle taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta põhitegevusala oli EMTAK C10 või 11 (toiduainete ja jookide tootmine);

2) tootjarühmad – majanduslikult jätkusuutlikud tootjarühmana tunnustatud tulundusühistud või nende ühistute valitseva mõju all olevad ettevõtjad;

Ehitise puhul on taotlemisel vaja ehitise kohta ehitusluba, kui see on nõutav ehitusseaduse kohaselt. Ehitis ja selle alune maa peab olema taotleja omandis või on taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA viimasest väljamaksest.

Kai Krashevski

Toetusvaldkonna juht

E-post: kai.krashevski@excedea.com

Tel + 372 56 477 546

References from the field

Excedea identified a grant and guided us through the application process. Success rate was good in setting up meetings with potential partners.  

Tony Lindroos, CEO, Aurora Infrastructure Oy


Excedea understood well our business goals and strategy, demonstrated good analytical skills and knowledge of Enterprise Estonia legal requirements. Excedea consultants have shown great commitment, flexibility and very professional and positive attitude towards us.

Ulla Kukkonen, Service Delivery Lead, ABB Oy