PRIA avab prognoositavalt juunis 2018 mikro ja väikestele toetuse seadmetesse ja ehitistisse investeerimiseks

PRIA avab prognoositavalt juunis 2018 mikro ja väikestele toetuse seadmetesse ja ehitistisse investeerimiseks

Toetuse Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks eesmärgiks on põllumajandustoodetele lisandväärtuse andmine ja põllumajandustoodete töötlejate konkurentsivõime suurendamine. Toetuse näol on tegu regionaalabiga. Toetust taotlev ettevõte võib asuda nii maal kui linnas. Tegemist on eelinfoga.

Kui palju ja milleks?

Toetust antakse seadmetesse ja ehitistesse tehtavate investeeringute katteks. Toetuse määr ja toetatavad kulud:

mikro- ja väikeettevõtjatele kuni 40% (mahepõllumajandustoodete töötlemise korral kuni 45%), toetus kuni 500 000 EUR perioodi kohta: seadmetesse ja ehitistesse tehavad investeeringud;

Kes saab taotleda?

1) mikro- ja väikeettevõtjad (vähem kui 50 töötajat, käive/bilansimaht alla 10 milj. EUR), kelle taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta põhitegevusala oli EMTAK C10 või 11 (toiduainete ja jookide tootmine);

2) mikroettevõtjad (vähem kui 10 töötajat, käive/bilansimaht alla 10 milj. EUR), kes on põllumajandusliku majandustegevusega tegelenud vähemalt taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud 2 majandusaastat ning kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu on mõlemal majandusaastal ületanud 14 000 eurot ning moodustanud üle 50% kogu müügitulust.

Ehitise puhul on taotlemisel vaja ehitise kohta ehitusluba, kui see on nõutav ehitusseaduse kohaselt. Ehitis ja selle alune maa peab olema taotleja omandis või on taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA viimasest väljamaksest.

Ehitis, kuhu seade paigaldatakse, peab olema taotleja omandis või on antud taotlejale kasutamiseks kirjaliku võlaõigusliku rendilepingu või kasutusvalduse lepingu alusel vähemalt viieks aastaks arvates PRIA viimasest väljamaksest.

Kui antud toetus haakub Sinu ettevõtte arenguplaanidega ning sooviksid kasutada meie abi toetuse taotlemisel, siis anna endast märku juba nüüd:

Kai Krashevski

Toetusvaldkonna juht

E-post: kai.krashevski@excedea.com

Telefon: +372 56 477 546

References from the field

Excedea identified a grant and guided us through the application process. Success rate was good in setting up meetings with potential partners.  

Tony Lindroos, CEO, Aurora Infrastructure Oy


The process went very well. You steered the fall with a steady hand and without excessive formalities.  

Rasmus Rask, Co-owner, La Muu OÜ