Reisiettevõtjate täiendav* kahjude hüvitamine

Toetuste kogueelarve summas 5,56 miljonit eurot eesmärgiga pakkuda ühekordset tagastamatut abi koroonaviiruse puhangust tulenenud kriisikahjude osaliseks hüvitamiseks.


Majutusettevõtjate täiendav kahjude hüvitamine

Majutusettevõtja on 01.02.2020  seisuga registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, mis pakub 9% käibemaksumääraga maksustatud teenuseid ning kelle tegevusala on  EMTAK jagu I 551 (Hotellid ja muu sarnane majutus), 552 (Puhkuse- ja muu lühiajaline majutus) või 553 (Laagriplatsid, vagunelamute ja haagissuvilate parkimisplatsid) või jagu Q 86905 (Sanatooriumide ravitegevus).

 • Toetus 2 000 – 60 000 EUR
 • Toetuse suurus on kuni 100% ettevõtja 2019. a eest tasutud tööjõumaksudest, kuid mitte rohkem kui 60 000 EUR.
  Võimalus taotleda ka vähem kui aasta tegutseval ettevõtjal.
 • 2020. a augusti ja septembri summaarne 9% käibemaksumääraga maksustatud käibe langus oli vähemalt 40% MTA andmetel võrreldes 2019. a sama perioodi käibega.

Reisiettevõtjate täiendav kahjude hüvitamine

Reisiettevõtja on 01.02.2020 seisuga registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, mis omab Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsiooni (IATA) kehtivat akrediteeringut lennupiletite väljastamiseks ja kelle põhitegevusala on EMTAK koodiga jagu N 79 (Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus, reserveerimine ning sellega seotud tegevus).

 • Toetus 2 000 – 60 000 EUR
 • Toetuse suuruseks on kuuekordne ettevõtja poolt 2020. a augusti ja septembri eest tasutud sotsiaalmaksu aritmeetiline keskmine ühe kuu kohta, kuid kokku mitte rohkem kui 60 000 EUR

Turismiatraktsioonide täiendav kahjude hüvitamine

Turismiatraktsioon on hoone või rajatis, mis on avatud külastajale, sealhulgas üksikkülastajale, ilma broneerimiseta ning tasulise sissepääsu alusel ja mille pidaja pakub aastaringselt või tegutsemishooajal elamust teaduslikul, hariduslikul või meelelahutuslikul eesmärgil.

Turismiatraktsiooni pidaja on 01.02.2020 seisuga äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris registreeritud eraõiguslik juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, v. a. riigi osalusega äriühing, riigi asutatud sihtasutus või mittetulundusühing, mille liige riik on ja kellele kuulub turismiatraktsiooni sissepääsu eest külastajate poolt makstav tasu.

 • Toetus 2 000 – 50 000 EUR
 • Toetuse suurus on 40% turismiatraktsiooni pidaja 2019. a augusti ja septembri summaarsest käibest, kuid mitte rohkem kui 50 000 EUR
 • a augusti ja septembri summaarne käibe langus oli võrreldes 2019. a sama perioodi summaarse käibega vähemalt 40%.
 • Võimalus taotleda ka vähem kui aasta tegutseval ettevõtjal.

Turismiteenuste pakkujate ja giidide täiendav kahjude hüvitamine

Turismiteenuste pakkuja  on 1. veebruari 2020. a seisuga äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris registreeritud eraõiguslik juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, mis pakub külastajatele elamusteenuseid loodusturismis, kultuuriturismis või aktiivse puhkuse teenuseid ning mis on leitav www.puhkaeestis.ee Eesti turismiteenuste andmebaasis vastavate kategooriate teenusepakkujana.

Giid on 1. veebruari 2020. a seisuga äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris registreeritud eraõiguslik juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes pakub külastajatele ekskursioone, tutvustab vaatamisväärsusi, vahendab pärandkultuuri ning jagab teavet ekskursiooniprogrammi või teenuste kohta ning on leitav www.puhkaeestis.ee Eesti turismiteenuste andmebaasis vastava kategooria teenusepakkujana või oli 1. märtsi 2020. a seisuga atesteeritud või kutsetunnistusega giid.

 • Toetust saab taotleda turismiteenuste pakkuja, kelle 2019. aasta käive oli vähemalt 12 000 EUR.
 • Toetuse suurus on:
  • 3000 EUR, kui taotleja 2019. aasta käive oli vahemikus 12 000–40 000 EUR;
  • 5000 EUR, kui taotleja 2019. aasta käive oli suurem kui 40 000 EUR.
 • Toetust võib taotleda giid, kelle 2019. aasta käive oli vähemalt 12 000 EUR.
 • Toetuse suurus on:
  • 3000 EUR, kui taotleja 2019. aasta käive oli vahemikus 12 000–40 000 EUR;
  • 5000 EUR, kui taotleja 2019. aasta käive oli suurem kui 40 000 EUR.

Rahvusvahelise liiniveo korraldajate kahjude hüvitamine

Rahvusvahelise liiniveo korraldaja on 1. veebruari 2020. a seisuga äriregistris registreeritud äriühing, mis omab ühistranspordiseaduse § 39 kohast ühenduse tegevusluba rahvusvahelise liiniveo korraldamiseks ning liiniluba.

 • Toetus 2 000 – 200 000 EUR
 • Toetuse suurus on 100% ettevõtja 2020. aasta viiekordsest juuni, juuli ja augusti eest tasutud tööjõumaksude aritmeetilisest keskmisest summast, kuid kokku mitte rohkem kui 200 000 EUR.
 • Toetust võib taotleda rahvusvahelise liiniveo korraldaja, kes vastab järgmistele tingimustele:
  • seisuga 1. veebruar 2020. a teenindas liiniloa alusel vähemalt ühte Eestist algava või Eestis lõppeva marsruudiga rahvusvahelist bussiliini;
  • perioodil 1. juuli kuni 31. august 2020. a teostas regulaarset rahvusvahelist liinivedu liiniloa alusel ja tingimustel;
  • 2020. aasta septembri ja oktoobri summaarne käibe langus oli võrreldes 2019. a septembri ja oktoobri summaarse käibega vähemalt 40% ja kelle 2019. a eest tasutud tööjõumaksude kogusumma oli vähemalt 10 000 EUR.

Konverentside korraldajate kahjude hüvitamine

Konverentside korraldaja on 1. veebruari 2020. a seisuga äriregistris registreeritud äriühing, kelle põhitegevusala on EMTAK koodiga jagu N 82301 (Nõupidamiste ja messide korraldamine).

 • Toetus 2 000 – 40 000 EUR
 • Toetuse suurus on 100% ettevõtja 2019. a eest tasutud tööjõumaksudest, kuid mitte rohkem kui 40 000 EUR.
  Saab taotleda ka alla aasta tegutsenud äriühing.
 • Toetust võib taotleda konverentside korraldaja, kelle 2020. a augusti ja septembri summaarne käibe langus oli võrreldes 2019. a sama perioodi käibega vähemalt 40% ja kelle 2019. a eest tasutud tööjõumaksude kogusumma oli vähemalt 10 000 EUR. 

* Toetust saavad taotleda ettevõtjad, kes ei ole saanud toetust varasematest kriisimeetmetest (väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 29. aprilli 2020. a määruse nr 12 „Turismiga otseselt seotud majandusharude ettevõtjate COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tulenenud kahjude osalise hüvitamise täiendav toetus”, 29. aprilli 2020. a määruse nr 13 „COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust negatiivselt mõjutatud väikeettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetus”, kultuuriministri 28. mai 2020. a määruse nr 14 „COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi spordiobjektide valdajate toetamiseks” või kulutuuriministri 30. aprilli 2020. a määruse nr 9 „COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi kultuuri- ja spordivaldkonnale” alusel).

Kui sooviksid kasutada meie abi toetuse taotlemisel, siis võta ühendust juba nüüd:

Kai Krashevski
Toetusvaldkonna juht
E-post: kai.krashevski@excedea.com

References from the field

Project delivery matched very well to what we ordered and we appreciated Excedea's cooperative approach and ability to make us ask the right questions during the project.

Olivier Bonfils, Senior Business Advisor, Greater Helsinki Promotion Ltd Oy,


Excedea understood well our business goals and strategy, demonstrated good analytical skills and knowledge of Enterprise Estonia legal requirements. Excedea consultants have shown great commitment, flexibility and very professional and positive attitude towards us.

Ulla Kukkonen, Service Delivery Lead, ABB Oy