Cialis is a prescription medication used to treat erectile dysfunction. It belongs to a class of medications called phosphodiesterase type 5 inhibitors. Cialis works by relaxes muscles and increases blood flow to certain areas of the body. Cialis is available as a tablet, and should be taken 30 minutes to an hour before sexual activity. Cialis kopen online from several reputable pharmacies. However, it is important to note that Cialis must be prescribed by a doctor, and it is not available without a prescription. In addition, Cialis should not be taken with certain other medications, so it is important to speak with a healthcare provider before starting any new medication. Cialis is a safe and effective medication for many men, and has helped millions of men around the world overcome erectile dysfunction.

Seuraava globaali kriisi on nurkan takana. Kuinka sinun tulisi valmistautua? | Excedea

Seuraava globaali kriisi on nurkan takana. Kuinka sinun tulisi valmistautua?

Seuraava globaali kriisi on nurkan takana. Kuinka sinun tulisi valmistautua?

Eräässä haastattelussa (TE 1.4.2016) MIT professori Bengt Holmström sanoi, ettei kukaan ymmärrä mitä maailmantaloudessa tapahtuu juuri nyt.

Ei hän, eivätkä Federal Reserve -puheenjohtajat tai EKP voi kertoa, millainen lopputulos syntyy nykyisessä rahanpainatuskokeilussa. Ennen näkemättömässä tilanteessa tärkeimpien keskuspankkien korot ovat lähellä nollaa, ja suuri osa maailmasta kamppailee edelleen kasvun saavuttamiseksi. Samalla tulostetaan rahaa, jotta inflaatio käynnistyisi, eikä tällä näytä olevan vaikutusta tai sitä on vähän. Riippumatta siitä, kuinka paljon sijoittajia kannustetaan vapaalla rahalla, sijoittajat ja johtajat kieltäytyvät aloittamasta investointeja peläten, että pahin on vielä tulossa.

“Länsimaat ikääntyvät nopeasti ja työllisyys vähenee, mikä on aiheuttanut viime vuosikymmeninä huoltosuhteen tuplaantumisen niin EU:ssa että Yhdysvalloissa (Maailmanpankki).”

Sijoittajien pelkoa ruokkii useat huolestuttavat tekijät, jotka vaikuttavat maailmanmarkkinoilla. Länsimaat ikääntyvät nopeasti ja työllisyys vähenee, mikä on aiheuttanut huoltosuhteen kaksinkertaistumisen sekä EU:ssa että Yhdysvalloissa viime vuosikymmeninä (Maailmanpankki). Kiina, joka kannatteli maailmantaloutta vuosien 2008–2009 finanssikriisin jälkeen, kokee nyt seuraukset läntisen kysynnän laskusta. Tähän mennessä se on onnistunut pitämään BKT: n kasvun yli 5–6 prosentissa vahvalla rahoitustuella, mutta tämä on johtanut velkaantumiseen, joka on erittäin korkea kehitysmaalle, sekä yli-investointeihin kotimaisiin kiinteistöihin ja infrastruktuuriin. On arvioitu (BOF 2016), että Kiinan valtionvelka on nyt 250 prosenttia BKT: stä. Tämän lisäksi voi olla olemassa vielä huomattavia piilotettuja taseen ulkopuolisia velkoja esim. valtion tukemat yritykset. Kiinan hankaluudet puolestaan vaikuttavat ​​ raaka-aineiden (öljy, mineraalit jne.) kysyntään, minkä vuoksi Venäjän ja Brasilian kaltaisten maiden bruttokansantuote laskee nopeasti. Makrotaloudellisten hankaluuksien aiheuttamat sosiaaliset ongelmat ja levottomuudet saavat johtajat käyttäytymään irrationaalisesti. Kiina rajoittaa edelleen sananvapautta ja sosiaalista mediaa, Venäjä harjoittaa sotaa pitäen painopisteen muualla, länsimaiset johtajat välttävät väistämättömiä rakenneuudistuksia peläten mandaattinsa menettämistä populistisille puolueille jne. Tämä edelleen viivästyttää ratkaisun löytymistä ja kasvattaa ongelmia entisestään.

Kaiken kaikkiaan merkit “täydellisestä myrskystä” (eli finanssikriisistä) on nähtävissä. Kaikki keskuspankkien ja valtion keinot myrskyn torjumiseksi on käytetty viimeisten 7-8 vuoden aikana. Lisäksi Yhdysvaltojen, Kiinan ja Euroopan kuluttajat ovat hyvin velkaantuneita. Kun seuraava aalto iskee, suojautumismahdollisuutta ei ole. Koska johtajat ja sijoittajat eivät kuitenkaan voi kuitenkaan vain “kieriä ja leikkiä kuollutta”, todellinen kysymys ei ole onko tilanne huono, vaan mitä strategioita tässä tilanteessa tulee käyttää.

“Globaalin taloudellisen tilanteen kehittymiselle on kaksi pääskenaariota”.

Ensimmäinen, positiivisempi skenaario on se, että tulevina vuosina käy ilmi, että USA: n 3,5 biljoonan dollarin (Bloomberg 16.9.2015) määrällinen elvytys eli QE-ohjelma todella toimi ja maa palaa normaaliin BKT: n kasvuun ja positiiviseen inflaatiotilanteeseen (mahdollisesti jopa hyperinflaatioon). Tässä skenaariossa vaikutus Yhdysvaltain talouteen on riittävän vahva kestääkseen hieman korkeampia korko- ja valuuttakursseja ilman, että se vahingoittaa kauppatasetta liikaa. Tällainen skenaario voisi antaa EKP:lle luottamusta säilyttää ja mahdollisesti kasvattaa omaa QE-ohjelmaa (toistaiseksi 1,2 biljoonaa euroa), kun sama kierros alkaa EU:ssa. Kasvava inflaatio maailman kahdella suurimmalla kuluttajamarkkinalla aloittaisi kuluttamisen ja investoinnit, mikä puolestaan ​​käynnistäisi Kiinan maailmanlaajuisen tehtaan, joka puolestaan vaatisi öljyä ja raaka-aineita. Juuri löydetyssä viisaudessaan poliitikot käyttäisivät tätä kasvun tarjoamaa tilaisuutta uudistaa vanhat ja jäykät rakenteet, säätää julkisia menoja tasolle, joka kestää ikääntyvän väestön (etenkin EU) ja hitaasti, mutta varmasti vähentää velkataakkaa (EU, Kiina ja Yhdysvallat) sekä mahdollistaa paluun normaaliin, vähemmän velkaantuneeseen sykliin.

Tämän positiivisen skenaarion ongelma on monien maiden julkiselle sektorille kertynyt velka. Monien kehittyneiden maiden regressiivinen vasemmisto väittää, että velan määrä ei ole ongelma. Mutta mitä he unohtavat, on ongelma kasvavista velanhoitokustannuksista korkojen noustessa ja täten kalliimpi jälleenrahoitus. Kun tähän yhdistetään ikääntyvä väestö, korkea kotitalouksien velka ja heikentynyt huoltosuhde, jolloin tämä niin sanottu positiivinen skenaario ei todennäköisesti toteudu useimmissa maissa. Mielenkiintoinen käänne on myös se, että automatisointi ja robotisointi iskevät ensin näihin maihin samanaikaisesti rakenteellisen työttömyyden kautta, mikä edelleen kaventaa poliitikkojensa tilaa tehdä tarvittavia uudistuksia. Viimeaikaiset todisteet viittaavat myös siihen, että Yhdysvaltain talous ei ole valmis käsittelemään huomattavasti korkeampia korkoja, minkä vuoksi Federal Reserve lykkää suunnitellun korkotason nousua.

“Todennäköisempi skenaario on se, että epäluottamus hallittuun käänteeseen on liian suuri aloittaakseen suuret investointi- tai kulutusbuumit”.

Todennäköisempi skenaario on se, että epäluottamus hallittuun käänteeseen on liian suuri aloittaakseen suuret investointi- tai kulutusbuumit. Itse asiassa voitaisiin väittää, että määrällinen elvytys (QE) ja koron lasku ovat jo aiheuttaneet hyperinflaatioskenaarion. Se on vain epätasaisesti levinnyt eikä näy perinteisissä hintaindekseissä, koska energian ja raaka-aineiden hinta on laskenut merkittävästi. Viime vuoden loppuun asti useimmat merkittävät osakeindeksit olivat kaikkien aikojen huippuja. Siitä huolimatta, että maailmantaloudessa on tapahtunut hyvin vähän parannuksia viimeisestä romahduksesta. Samaan aikaan sijoittajat ovat sijoittaneet rahaa havaittuihin kiinteistöjen turvapaikkoihin, kuten Lontooseen (jopa 50% viimeisestä huippuvuodesta 2007-2008. Lähde: Business Insider / Savills 2015) tai Tukholma (jopa 100% viimeisestä huipusta. Economist 2016). Puhumattakaan kaupungeista kuten Shanghai, New York tai esim. Vancouver.

Tämä on hyperinflaatio, joka tapahtuu aivan silmiemme edessä. Kun määrällinen elvytys (eli rahan tulostaminen) ja viivyttely ei vakuuta ketään ostamaan tai investoimaan enemmän, markkinat alkavat vapista riippumatta keskuspankkien ja hallitusten ponnisteluista. Tämäntyyppisessä tilanteessa ainoa tapa palata normaaliin toimintaan on merkittävä markkinakorjaus, toisin sanoen kuplan puhkaisu ja alempi varallisuushinta. Tämä herättää sijoittajien ja kuluttajien mielenkiinnon uudelleen. Todennäköisesti olemme nähneet tämän alun 2016 ensimmäisellä kvartaalilla. Pelkästään tammikuussa Yhdysvaltain osakkeet laskivat lähes 2 biljoonan dollarin arvoa (Washington Post 1/2016) ja Kiinassa tappiot vuosi sitten helmikuun lopussa olivat lähes 25% (CNN Money 2/2016). Tuleepa lopullinen isku maailmanmarkkinoille muutamassa viikossa nopean kehityksen jälkeen, kuten vuosina 2008-2009, tai joukkona alaspäin suuntautuvia korjauksia, suuret korjaukset ja markkinoiden puhdistaminen tulevat ennemmin tai myöhemmin. Tämä aiheuttaa hetkellisesti vielä enemmän turbulenssia ja levottomuuksia kehitysmaissa, ja Kiinan ja Venäjän kaltaisten maiden johtajilla on yhä vaikeampi hallita väestöjään, eikä heitä enää lahjota vaatimalla perusvapauksia ja parantamalla elintasoa.

Missä sijoittajan pitäisi olla tällaisessa markkinatilanteessa? Neuvot, jotka viittaavat korkean vipuvaikutuksen mukaiseen strategiaan ja kehottavat odottamaan, että hyperinflaatio syö tätä velkaa, on onneksi kuollut viime vuonna. Mutta pitäisikö sinun vain pitää rahaa ja kultaa odottamassa romahdusta?

Vaikka jotkut analyytikot kannattavat nyt tällaista lähestymistapaa, on hyvin epätodennäköistä, että se voisi ennustaa suurta korjausta tarkasti. Ja kun istut siellä odottamassa, saatat menettää hyviä mahdollisuuksia. Kyllä, on tärkeää olla likvidi eikä kantaa suurta velkataakkaa. Lyhyemmällä aikavälillä varma kassavirta on kuningas. Kaikki yleishyödyllisten laitosten (sähkö-, vesi-, kaasu jne.) osakkeet, joilla on vakaa asiakaskunta, jotka maksavat osinkoja, ovat todennäköisesti hyviä investointeja tällaisessa tilanteessa. Myös monipuolistaminen kansainvälisesti ja eri alojen välillä on suositeltavaa. Sijoituskiinteistöt, erityisesti asuinalueella (kaikki tarvitsevat aina kodin), tarjoavat hyvät mahdollisuudet jopa juuri ennen tulevaa myrskyä. Hyvä asia tässä on se, että vaikka Lontoo, New York ja Tukholma eivät koskaan kaatuneet ja ovat edelleen rakentamassa kupliaan, on olemassa useita muitakin markkinoita, joilla on jo korjaus tapahtunut (kuten Espanja, osa Saksasta, osa Yhdysvaltoja), joihin ei todennäköisesti vaikuta yhtä suuressa määrin tulevat korjausliikkeet. Kun tällaisia ​​investointisyklien mukaisia mahdollisuuksia yhdistää analyysiin pitkän aikavälin kysynnän ja ostovoiman kanssa, taitava sijoittaja voi saada rahansa työskentelemään hyväkseen odottaessaan väistämätöntä maailmanlaajuista korjausta.

Yrityksen johtajana sinun pitäisi olla yhtä huolissaan turvallisesta likviditeettiasemasta ja maltillisesta velka-asteesta. Lyhyellä aikavälillä ja markkinatilanteen palauttamisen kannalta, kehittyneet markkinat, joilla on vahva ostovoima, ovat potentiaalisia, erityisesti esimerkiksi Saksa, Iso-Britannia, Skandinavia ja Yhdysvallat. Näillä markkinoilla on vankka infrastruktuuri ja vakaat, suhteellisen korkeatasoiset kuluttajaryhmät, ja ne ovat siten houkuttelevia laajennuskohteita. Liiketoimintamallin kehittäminen, joka mahdollistaa automaation, pitkäaikaiset palvelusopimukset ja maantieteellisesti hajautetut asiakaskannat, on älykästä maailmanlaajuisessa markkinatilanteessa. Loppujen lopuksi kaikki liiketoiminta on kuluttajaliiketoimintaa, joten riskinottohalukkuuden ja pitkän aikavälin näkemyksen omaavien yritysten tulisi myös tarkastella alueita, joilla on suurin pitkän aikavälin väestönkasvu kuten Intia, Turkki, Afrikka, Kaakkois-Aasia. Tämä on kuitenkin vain yrityksille, joilla on viileä pää ja vahva omavaraisuusaste; jos visiosi ja kärsivällistyytesi kantaa 5–10 vuotta, tulevien 5 vuoden aikana tapahtuvan turbulenssin ei pitäisi estää sinua kehittämästä tätä kasvuportfolion osaa.

“Aloita taseesi vahvistaminen ja luo pitkäaikaisia kassavirtoja ja liiketoimintamalleja”.

Menestys on se mitä tapahtuu, kun tilaisuus kohtaa valmistelun. Taloushistoriassa on monta kertaa todistettu, että rahaa voi tehdä enemmän romahduksessa kuin tasaisessa nousussa (George Soros, joka hyötyi valuuttakursseista yrityksiin, kuten Ebay ja Amazon, jotka nousivat kärkeen, kun dot.com kupla puhkesi). Valmistelu tässä tilanteessa on halvaantumisen välttämistä näennäisesti sekaisten signaalien ja jatkuvien huolestuttavien uutisten vuoksi. Aloita taseesi vahvistaminen ja luo pitkäaikaisia ​​kassavirtoja ja liiketoimintamalleja, jotka todennäköisesti selviävät romahduksesta. Kun markkinat väistämättä korjaavat itseään, sinulla on hyvät mahdollisuudet päästä uusiin asemiin houkuttelevalla valuaatiolla. Kun olet vielä huolehtinut omasta pääomasta ja kassavirrasta, tilaisuuden ajoittaminen on myös helpompaa. Kaikkien markkinamahdollisuuksien äiti palkitsee valmistautuneet, kunhan markkinat ovat ensin siivonneet elinkelvottomat kilpailijat ja käytännöt.

Jos haluat keskustella aiheesta lisää, ota suoraan yhteyttä Martin Seppälään (martin.seppala(at)excedea.com)!

References from the field

The expectations were fulfilled, the market survey was comprehensive and detailed.

Peter Bräunlein, Area Director, Tikkurila Oyj


During the project, Excedea offered solutions to improve the success of the project. Feedback from the participants was very positive related to Excedea team's expertise in the field as well as communication and presentation skills.

Regina Raukas, Executive Officer, Economic Affairs and Communication, Estonian Ministry