Cialis is a prescription medication used to treat erectile dysfunction. It belongs to a class of medications called phosphodiesterase type 5 inhibitors. Cialis works by relaxes muscles and increases blood flow to certain areas of the body. Cialis is available as a tablet, and should be taken 30 minutes to an hour before sexual activity. Cialis kopen online from several reputable pharmacies. However, it is important to note that Cialis must be prescribed by a doctor, and it is not available without a prescription. In addition, Cialis should not be taken with certain other medications, so it is important to speak with a healthcare provider before starting any new medication. Cialis is a safe and effective medication for many men, and has helped millions of men around the world overcome erectile dysfunction.

Turismi ja jaekaubanduse kriisitoetused | Excedea

Turismi ja jaekaubanduse kriisitoetused 

Turismi ja jaekaubanduse kriisitoetused 

NB! Kui Teie ettevõte on loodud peale 2019 aastat või pole käibemaksukohuslane, küsige lisainfot kriisitoetuste eritingimuste kohta!

Toetust saab taotleda, kui märtsi 2021. a käibe langus oli võrreldes perioodi 1. jaanuar- 31. detsember 2019. a aritmeetilise keskmise ühe kuu käibega vähemalt 30%.

1) Majutusettevõtja ning spaa ja veekeskuse toetus maksimaalselt 600 000 eurot

Sihtgrupp: Majutusettevõtja, kelle põhitegevusala on EMTAK I 55; Spaa ja veekeskus, kelle põhitegevusala on EMTAK koodiga Q 86905 või Terviseameti ujulate registris registreeritud ujulat, veekeskust või basseini valdav eraõiguslik juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kui tema põhitegevusala on EMTAK koodiga R 93 või EMTAK koodiga S 96041.

Toetuse suurus arvutatakse käibemaksukohuslaste puhul järgmiselt: 90% ettevõtja 2021 veebr. eest tasutud tööjõukuludest, mis korrutatakse ettevõtja reaalse käibe languse protsendiga (täpsusega kaks kohta peale koma). Leitud summa korrutatakse kahega. FIE toetuse suurus on 1168 eurot.

2) Toitlustusettevõtja toetus kuni 600 000 eurot

Sihtgrupp: Toitlustusettevõtja (eraõiguslik juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja), kelle põhitegevusala on EMTAK koodiga jagu I 56.

Toetuse suurus arvutatakse käibemaksukohuslaste puhul järgmiselt: 70% ettevõtja 2021. a veebruari eest tasutud tööjõukuludest, mis korrutatakse ettevõtja reaalse käibe languse protsendiga (täpsusega kaks kohta peale koma). Leitud summa korrutatakse kahega

Kui ettevõtja ei ole 2021. a veebruari eest tööjõumakse maksnud, on tema toetuse suurus 1168 eurot.

3) Jaekaubanduse ettevõtja toetus kuni 600 000 eurot

Sihtgrupp: Jaekaubanduse ettevõtja on, kes omab või valdab füüsilist kauplust või müügisaali, kus klientidel oli või on Valitsuse korralduse 11. märtsist 2021. a kuni nimetatud alapunktis sätestatud piirangu lõppemiseni keelatud viibida ning kelle põhitegevusala on EMTAK koodiga jagu G 451, jagu 4532 , jagu 4540, jagu 4719, jagu 4726, jagu 474, jagu 475, jagu 476, jagu 477 või jagu 478, välja arvatud isikud, kelle põhitegevusala on EMTAK koodiga 4773, 4774, 47762, 47781 ja 4781.

Toetuse suurus arvutatakse käibemaksukohuslaste puhul järgmiselt: 70% ettevõtja 2021. a veebruari eest tasutud tööjõukuludest, mis korrutatakse ettevõtja reaalse käibe languse protsendiga (täpsusega kaks kohta peale koma). Leitud summa korrutatakse kahega. FIE toetuse suurus on 1168 eurot.

4) Nõupidamiste ja messide korraldaja toetus kuni 600 000 erurot

Sihtgrupp: Nõupidamiste ja messide korraldaja on eraõiguslik juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kelle põhitegevusala on EMTAK koodiga jagu N 82301.

Toetuse suurus arvutatakse käibemaksukohuslaste puhul järgmiselt: 60% ettevõtja 2021. a veebruari eest tasutud tööjõukuludest, mis korrutatakse ettevõtja reaalse käibe languse protsendiga. Leitud summa korrutatakse kahega. Kui ettevõtja ei ole 2021. a veebruari eest tööjõumakse maksnud, on tema toetuse suurus 1168 eurot. FIE võib toetust taotleda, 1168 eurot kui ta on teinud 2021. aasta I kvartalis avansilise sotsiaalmaksu makse.

Teada saamaks, millised toetused sobivad teie ettevõttele, palun võtke ühendust meie toetuste valdkonnajuhiga:

Kai Krashevski, tel: +372 5647 7546

 

References from the field

Excedea’s knowledge and experience in public funding helped us win the maximum amount twice in fierce competition with other innovations

Göran Malmberg, Group CEO and President, Mentice


Excedea identified a grant and guided us through the application process. Success rate was good in setting up meetings with potential partners.  

Tony Lindroos, CEO, Aurora Infrastructure Oy