Väikeettevõtja osalise kahju hüvitamise toetus 3000-5000 €

Väikeettevõtja osalise kahju hüvitamise toetus 3000-5000 €

Toetuse andmise eesmärk on ühekordse tagastamatu abi andmine väikeettevõtjatele COVID-19 puhangust tulenenud kriisikahjude osaliseks hüvitamiseks. Väikeettevõtja töötajate arv on 01.02.2020 seisuga väiksem kui 50 ning eelmise majandusaasta käive või bilansimaht ei ületa 10 mln eurot. Taotleda saavad järgmised FIE-d ja äriühingud:

  • eri valdkondade väikeettevõtjad, kelle 2019. a majandusaasta käive või vähem kui aasta tegutsenud väikeettevõtja puhul tegutsemisaja käive oli suurem kui 20 000 ja väiksem kui 40 000 eurottoetus 3000 eurot.
  • eri valdkondade väikeettevõtjad, kelle 2019. a majandusaasta käive oli suurem või võrdne kui 40 000 ja väiksem kui 100 000 eurot ja kelle 2020. a märtsi või aprilli käibe langus oli võrreldes 2019. a sama kuu käibega vähemalt 30 protsenti (käibe languse arvutamisel võetakse 2020. a kohta aluseks väikeettevõtja poolt Maksu- ja Tolliametile tähtaegselt esitatud viimase kuu käibedeklaratsiooni andmed) – toetus 5000 eurot. Kui väikeettevõtja on tegutsenud vähem kui aasta, peab tema 2020. aasta märtsi või aprilli käibe langus Maksu- ja Tolliameti andmete alusel võrreldes ettevõtja tegutsemisaja keskmise ühe kalendrikuu käibega olema vähemalt 30 protsenti.

 

Toetust ei saa taotleda järgmiste valdkondade ettevõtted: põllumajandus, metsamajandus, kalapüük kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine, majutus, toitlustus, reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus, reserveerimine ning sellega seotud tegevus (EMTAK jagu N 79).

NB! Ettevõttel puuduvad taotlejal tähtajaks esitamata maksudeklaratsioonid ja majandusaasta aruanded ning taotleja ei olnud raskustes ettevõtja seisuga 31.12.2019.

Kui sooviksid kasutada meie abi toetuse taotlemisel, siis anna endast märku juba nüüd:

Kai Krashevski
Toetusvaldkonna juht
E-post: kai.krashevski@excedea.com

 

References from the field

The cooperation was very fruitful and smooth. The Project Manager was not only dealing with the formal side, but genuinely interested in our project.

Hannes Prits, CEO, Trogar OÜ


We are very pleased with Excedea services: the process of compiling the application documents was coordinated very well, and everything went smoothly. The result was positive.

Eero Lass, CEO, Kikas OÜ